Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Önkormányzati választások 2019.

0 1 743

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

Közmeghallgatás 2019. október 3-án

A Helyi Választási Bizottság közmeghallgatást szervez 2019. október 3-án (csütörtökön) 17 órai kezdettel a szegvári Művelődési Házban. A programon bemutatkoznak az önkormányzati választásokon induló polgármester- és képviselőjelöltek.


Elindult vitafórumunk

Szegvár Fórum Facebook csoport

Ki legyen? Lukács Istvánné vagy Szabó Tibor György? A játszótéren az egyik legnépszerűbb játék a palincs, amely mérleget is szimbolizál. Könnyen legyűrhetjük a másikat, gyorsan kerülhetünk felülre, s nagyot is koppanhatunk.

„Szegvár Fórum” Facebook csoportunkban szeretnénk lehetőséget biztosítani a helyi politika iránt érdeklődő Olvasóinknak, hogy kifejthessék véleményüket a csoport szabályzat betartásával.

A Szegvár Fórum csoport megtekintéséhez kattintson ide.


Polgármesterjelöltek bemutatkozásai

Lukács Istvánné (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Piti János (független)

Lásd a képviselőjelöltek bemutatkozásánál.

Szabó Tibor György (független)

Szabó Tibor György

Kedves Szegváriak!

Engedjék meg, hogy az első gondolat a köszöneté legyen. Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik az október 13-i polgármester választásra történő jelölésemet támogatták. Köszönöm a sok segítséget, a biztatást, és legfőképpen a bizalmat.

Nem térek el a hagyományoktól: a bemutatkozással kezdem, hiszen sokan költöztek az elmúlt öt évben Szegvárra, valamint nagykorúvá is cseperedett jó néhány lakos.

Szabó Tibor Györgynek hívnak, 44 éves, tősgyökeres szegvári lakos. Jelenleg a MOL NyRt. Kenőanyag Divíziójánál dolgozom, mint a magyarországi Ipari Kenőanyagok Értékesítéséért felelős vezető szakértő.  Felsőfokú tanulmányaimat a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen, majd a budapesti Pénzügyi és Számviteli Főiskolán végeztem. Előbb gépészmérnök, majd közgazdász szakmérnöki diplomát szereztem.

Feleségem, Szabóné Gyermán Erika a szentesi Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában tanít, ahol gyermekünk, Hédi idén kezdte meg a 8. osztályt.

12 évi képviselői munkám során a Pénzügyi Bizottság tagjaként, az utolsó ciklusban elnökeként vettem részt a szegvári közéletben. Ezen idő alatt megismertem az Önkormányzat és intézményeinek működését. Közgazdászként soha nem jelentett problémát, hogy megértsem, elemezzem a gazdasági folyamatokat. Képviselői munkámban is mindig törekedtem arra, hogy a szakmaiságot, a szegvári emberek érdekeit előtérbe helyezve és a törvényi előírásokat betartva hozzuk meg döntésünket.  Ezen elveimen a későbbiekben sem szeretnék változtatni.

Szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy az én értékrendem szerint a megválasztott polgármesternek kötelessége minden választópolgár panaszát, javaslatát, kérését meghallgatni, és arra válaszolni. Megválasztásom esetén ezek szerint fogok cselekedni.

Tiszteletben tartva a szegvári emberek döntését, felajánlom a leendő képviselőtársaimnak az igényes, hozzáértő, felkészültségen alapuló együttműködést. A testületi munkában csak az észérveknek és a közérdeknek lehet helye.

Mindenki előtt ismeretes, hogy Szegváron a legégetőbb probléma az úthálózat nem megfelelő állapota. Egy-két belterületi utat leszámítva az összes kisebb-nagyobb felújításra vagy kátyúzásra szorul.

A meglévő kerékpárút teljes hosszában felújításra vár, már több, mint öt éve. Belterületen és a két szomszédos város irányába is kerékpárútra van szükség, ez nem is kérdés. Ennek finanszírozásra keresni kell pályázati lehetőségeket.

Sok helyen a járdák állapota is erősen kifogásolható, ezek felújítását is szem előtt kell tartani. Sok csapadékvíz elvezető árok felújítása is sürgető, ahol pedig nincs, ott ki kell építeni.

Az Önkormányzat a község javára, felelősségteljesen kell, hogy munkálkodjon. Ezért is fontos, hogy milyen képviselőket választanak.

Ahhoz, hogy Szegvár lakosai kiszámítható életkörülmények között tudjanak élni, ismerniük kell a község fejlődésének főbb irányelveit, ezért a lakosság véleményét messzemenőkig figyelembe kell venni.

Elengedhetetlen a hatékony együttműködés a helyi vállalkozókkal. Nagyobb hangsúlyt és támogatást kell fektetünk a sportéletre, civil szervezetekre, egyesületekre.

Fontosnak tartom, hogy minden korosztály megtalálja magának azt a lehetőséget, ahol szabadidejét hasznosan, aktívan tudja eltölteni. Ehhez biztonságos és korszerű játszótérre, közösségi terek kialakítására van szükség, valamint kulturális programok, hagyományőrző bálok, koncertek, fesztiválok szervezésére stb.

A település közösségével egyeztetett fejlesztési terveket kell készíteni, melyek célja az épített értékek megőrzése és a hagyományok ápolása. Ebben szükséges támaszkodni a hagyományok ápolását fontosnak tartó civil szervezetekre, egyesületekre és alapítványokra.

Úgy gondolom, hogy az előttünk álló kihívások, nehéz, de szép feladatok elvégzése nem képzelhető el az itt élő emberek szorgalma, kitartása és a település vezetői felé irányuló támogatás nélkül.

Ha Ön is hisz az összefogásban, az együtt gondolkodásban, az együtt cselekvésben, akkor kérem, támogasson szavazatával október 13-án!

Tisztelettel: Szabó Tibor György


Képviselőjelöltek bemutatkozásai

Bandula Ferenc (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Bánfiné Sajtos Lolita (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Csatordai Endre (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Döbrőssyné Dr. Seres Ilona (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Gajda Péter István (FIDESZ-KDNP)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Kis János (független)

Kis János

Kis János 52 éves villamosmérnök, szakközgazdász, informatikus rendszerszervező és bankszakember vagyok. Egész életemben Szegváron és Szegvárért, az itt élő emberekért éltem, tevékenykedtem. Ugyan néhány évig vidéken tanultam és dolgoztam, de mindig hazavágytam, mert itt érzem jól magam igazán.

Számomra rendkívül fontos a családom, felmenőimre, feleségemre és ikergyermekeimre egyformán büszke vagyok.

Azért indulok képviselőjelöltként, hogy tudásommal, tapasztalatommal és kapcsolataimmal hozzájárulhassak településünk intézményrendszerének szabályos fenntartásához, fejlődéséhez. Egy élhetőbb és szerethetőbb községben szeretnék Önökkel együtt élni, ahol a különböző emberek és vélemények megférnek egymás mellett, és nem kioltják, hanem erősítik az összetartozás érzését. Képviselői munkámmal akkor lennék elégedett, ha ezek megvalósulnának, és falunk járdái, közútjai jól járhatók lennének, rendezett közterületekben gyönyörködhetnénk, miközben itt élő és dolgozó szüleinkkel, gyermekeinkkel arról beszélnénk, mit és hogyan kellene tovább tökéletesíteni.

Bízom magamban, hiszen több éven keresztül sikeresen vezettem a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetet. Megtisztelő volt elnök-ügyvezetőként e fantasztikus csapat tagjának lenni. Az ott eltöltött 27 év alatt küzdöttem a „Szegvár” név fennmaradásáért, az önállóság megtartásáért, a cég ismertségének, gazdasági-szakmai értékeinek növeléséért, de leginkább a vidéki lakosság, a helyi őstermelők, egyéni vállalkozások, cégek, önkormányzatok és civil szervezetek magas szintű helybeni kiszolgálásáért. Munkámat több szakmai kitüntetéssel is elismerték.

Több civil és sportszervezetben tevékenykedem. Alapítója vagyok a Szegvári Naplót kiadó alapítványnak, és több évtizede vezetem a Szegvári Horgászegyesület felügyelőbizottságát. Korábban alelnöke voltam az akkor még sikeres Szegvári Sport Egyesületnek. A jövőben is a szegvári értékek megóvására és gyarapítására törekszem, ezért is alapítottuk meg az idei évben a Szegvárért Egyesületet.

Üdvözlettel: Kis János

Dr. Mészáros Imre (független)

Steve Orosz (USA) Magyarkanizsai festőművész alkotása: “Tisza agusztusban”. Az alkotó hozzájárulásával ez a kampányképem.Szlogenem: “NEM AZ INTÉZMÉNYEK HANEM A TISZA ÉS AZ EMBEREK KÖTIK ÖSSZE SZEGVÁRT SZENTESSEL.”

Tisztelt Szegvári Polgárok!

dr. Mészáros Imre szegvári születésű szegvári lakos vagyok. Jogi végzettségű nyugdíjasként szervezem, főként ingatlanügyekkel foglalkozó vállalkozásom beindítását.Voltam ingatlannyilvántartási, földhasználati munkatárs földhivatalnál, jogi képviselő tsz közös vállalatnál és jegyző egy Nógrád megyei településen.Ez utóbbi munkámat jutalommal végeztem. Megválasztásom esetén legfontosabb feladatomnak az új Polgármester, az új Képviselőtestület és a Jegyző munkájának támogatását tekintem a lakosság érdekében.A lakosok véleményének összegyűjtése mellett a saját ötleteimmel is segíteni szeretném településünk fejlődését.Fontosnak tartom Szegvár horgász és vadászhagyományainak, sportjának ápolását, kulturált fejlesztését.Ezeknek a hagyományoknak az ápolása mellett fontos a “Megyeház” területén található egykori börtön, kápolna és Dóczy-kastély maradványainak rendbetétele, esztétikus megjeleníthetősége és megközelíthetőségének biztosítása. Ezek képezhetik Szegvár kulturált és foglalkoztatást biztosító fellendülésének egyik alapját.Jogilag rendezni kell a Jaksa János helytörténeti és Katona Kiss Ferenc festménygyűjteményt, amelyek ma már csak nyomaikban leltározhatók. Kezdeményezni fogom a Szegvár szempontjából stratégiai fontosságú “Malmi Út” felülvizsgálatát műszaki és költségvetési szempontból egyaránt. A szegváriakat és más környékbeli kistelepülések lakosságát kirekesztő szentesi nézetek ellen (a MUNKÁSPÁRT,programja szerint diktálná a szentesi vállalkozóknak, hogy elsősorban szentesieket alkalmazzanak) határozottan fel fogok lépni. Sajnos ez a nézet egyre népszerűbb Szentesen. A szentesiek elfelejtik, hogy 1883 óta folyamatosan sorvasztja Szentes Szegvárt.Ez ellen a kirekesztő politika ellen leginkább új szegvári munkahelyek teremtésével tudunk védekezni.

MUNKAHELYEKET SZEGVÁRNAK! MUNKAHELYEKET SZEGVÁRNAK!MUNKAHELYEKET SZEGVÁRNAK! SZAVAZZ RÁM JÓL JÁRSZ!

Piti János (független)

Piti János

Tisztelt Szegvári lakosok!

Piti János 59 éves, munkáscsaládból származó tősgyökeres Szegvári vagyok, feleségem a szegvári Óvodában óvónőként dolgozik. Felnőtt fiunk a párjával családot alapít.

A Hungerit ZRT-nél dolgozom, a Karbantartó üzemvezetőjeként.

Középiskolai tanulmányaim után a Tessedik Sámuel Agrár Mérnöki Főiskolán Településüzemeltető és hulladékgazdálkodó agrármérnöki végzettséget, majd a Szegedi Tudományegyetemen vadgazdálkodási szakmérnöki diplomát szereztem.

Független jelöltként indulok az Önök támogatásával, Szegvárért, a Szegváriakért tenni akarással a választáson.

8 évig dolgoztam a Szegvári Önkormányzatnál, mint Igazgatási Főelőadó.  A lakossággal, az emberekkel beszélgetve sok hiányosságot, problémát tapasztalok községünk életében, melyeket kellő rálátással, közigazgatási tapasztalataimat felhasználva, a környezetünkben élő emberek érdekében tudnám hasznosítani, a felmerülő igények, problémák megoldását segíteni.

A szennyvízhálózat megépítését követő útburkolati javítások, utak, járdák burkolatainak helyreállítása elsődleges feladat a falu élhetőségének fenntartása érdekében. A még eddig is földes utcák szilárd burkolattal való ellátása, a külterületi utak minőségének folyamatos karban tartása a lakosság számára igényként merül fel. A csapadék elvezető árkok kiépítése, karbantartása. A már meglévő kerékpárút felújítása, zökkenőmentessé tétele, melyet az eddigi faluvezetés nem hajtott végre.

Az Intézményeink zavartalan működésének fenntartása, a fiatalok itt maradásának segítése, az itt élhetőség, élni akarás és tudás ellehetetlenítésének megakadályozása, valamint a politikamentes érdekképviselet gyakorlása elengedhetetlen fontosságú számomra egy boldog, kiegyensúlyozott életű lakosság fennmaradása érdekében!

A jelenlegi ciklusban, mint külsős bizottsági tag folytattam munkámat, a Pénzügyi Gazdasági Bizottságban.  Munkámat az együttműködés, a lehetőségek kiaknázása, feltárása, majd a problémák lehetőség szerinti gyors megoldása jellemzi.

Kérem az Önök támogatását abban, hogy ez a megkezdett tevékenységem, megválasztásom estén a következő 5 évben is folytatódni tudjon, s továbbra is az itt élő, már jól ismert lakosság érdekeit szolgálva kitartó, alázatos és tiszta munkával, hozzáértéssel segíteni tudjam településünk életének zavartalan, s egyre fejlődő ütemét! Én ezért szeretnék dolgozni, hiszen ez községünk jövője!

Tisztelettel köszönöm a lakosság bizalmát: Piti János

Pöszmet Zsolt (független)

Pöszmet Zsolt

Kedves Szegváriak!

Pöszmet Zsolt vagyok, a helyi közművelődési intézmény vezetője és könyvtárosa. Öt évvel ezelőtt, amikor Bács-Kiskun megyéből – nagy várakozásokkal és kis gyomorgörccsel – ideköltöztem, nem tudtam még, milyen fogadtatásra számíthatok, de nyugodtan állíthatom, a szegváriak felülmúlták minden várakozásomat. Úgy érzem, nagyon rövid idő alatt befogadtak, egy-egy nehéz helyzetemben támogattak, szükség esetén tanácsokkal láttak el. Mindennapi munkám során igyekeztem meghálálni mindezt, néhány esetben talán sikerült is. Most jött el a pillanat – amennyiben rajtam kívül mások is így gondolják – hogy még többet tegyek Szegvárért. Problémáikkal, ötleteikkel, elképzeléseikkel könnyedén megtalálhatnak, azokra legjobb tudásom szerint fogok reagálni, természetesen nem csak képviselővé választásom esetén. Kedves, biztató szavaikat, aláírásaikat, esetleges szavazataikat nagyon szépen köszönöm.

Pöszmet Zsolt
független képviselőjelölt

Purgel László (független)

Purgel László

32 éves vagyok, Szegváron élek párommal és 1 éves gyönyörű kislányunkkal, Zitával.
Szüleim mezőgazdasággal foglalkoznak, én is abban nőttem fel. Adott volt, hogy tanulmányaimat is a mezőgazdaság irányba szeretném folytatni. Szerencsés helyzetben vagyok, hiszen engem és családomat is nagyon jól ismerik a szegváriak.
Tanulmányaimat a Szegvári Forray Máté Általános Iskolában kezdtem, ezután a Gregus Máté Mezőgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem Hódmezővásárhelyen. Csongrádon a Batsányi János Gimnáziumban PR szakmát tanultam. A Public Relations szóból ered a rövidítés, amely röviden közönség kapcsolatokat jelent, egyfajta tudatos kommunikációt egy
cég és a környezete között. Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán agrárgazdaság és logisztika szakon agrármérnökként végeztem. Az iskolás évek nagyon jó elméleti tudással vérteztek fel, de a gyakorlati tapasztalatot én is az életben, munkáim során szereztem!
Dolgoztam fejlesztőmérnökként, üvegházvezetőként és több év területi képviseleti munka áll mögöttem. Munkámban maximalista és rendszer szemléletű vagyok! Az előttem álló feladatokat logikai sorrend alapján építem fel, hogy minél kevesebb akadályba ütközzek életem és munkám során. Nagyon következetes vagyok és a mezőgazdasághoz hasonlóan
szeretném a településre is minél magasabb fokon adoptálni a preventív gondolkodást, amely lényege, hogy jobb a problémákat megelőzni, mint kialakulásuk után megtalálni rá a megoldást! Nagy előnye ennek a technikának, hogy gazdaságos!
Nagyon fontos számomra a folyamatos infrastruktúra karbantartás, fejlesztés! Gyermekeink minőségi foglalkoztatása és oktatása a helyi intézményekben. Szegvár adottságainak köszönhetően gondolkodhatnánk a turizmusban rejlő lehetőségek kiaknázásán.
Szegvár gazdasági stabilitását és új munkahelyek teremtését egyaránt fontosnak tartom, erre megoldás lehet akár egy ipari park kialakítása!
Szegvárnak minden téren biztonságosnak kell lennie (közbiztonság, kamerák, épületek)!
Támogatni fogok minden olyan kezdeményezést, amely a szegváriak „kényelmét” szolgálja!
Gondolok itt a már belterületen meglévő kerékpárút rendbetételére, vagy akár a Szegvárt Mindszenttel, vagy Szentessel összekötő új kerékpárút építésére!
„A lehetőségeknek -megfelelő finanszírozás mellett- csak a képzelet szab határt” (Purgel László)
Megválasztásom esetén a helyi embereket szeretném teljes vállszélességgel képviselni lakóhelyünkön, Szegváron!

Szenczi Zsolt (független)

Szenczi Zsolt

1975-ben születtem, kisebb kitérőt leszámítva, Szegváron élek. Általános iskolába Szegváron jártam, középiskolai tanulmányaimat Szentesen folytattam. Villamos-energia ipari technikusként végeztem. Jelenleg a kereskedelemben dolgozok, üzletvezető helyettesként egy multinacionális cégnél Szentesen. Közösségi ember vagyok, hiszek a jó csapat erejében, hogy együtt sokat elérhetünk községünk érdekében. A realitások talaján, szeretnék maradni és ezek figyelembevételével határozom meg programomat. Konkrét elképzeléseim vannak abban a tekintetben, hogy mi az, amivel szebbé, élhetőbbé tehetnénk a szegvári lakosok életét. Tisztában vagyok azzal, hogy a közelmúltban, komoly fejlődés indult el Szegváron, ezek folytatásként szeretném a saját ötleteimmel is támogatni az új szegvári vezetést. Tervem egy élhetőbb Szegvár.

 • Utak, járdák, közterületek rendbetétele, közintézményeink, műemlékeink folyamatos karbantartása, zöldövezetek kialakítása.
 • Egy olyan Szegvárt képzelek el, ahol a teljes lakosság, megtalálja a lehetőséget kikapcsolódásra, pihenésre, szórakozásra.
 • Biztonságos, modern gyermekjátszótereket szeretnék gyermekeink, unokáink és dédunokáink számára. Ifjúság számára közösségi hely kialakítása.
 • Kórógy-tó környezetének teljes rehabilitációja, családias pihenőövezet létrehozása.
 • Hangsúlyt fektetnék a sport, egészséges életmód a vallás, a kultúra és a hagyományok ápolására.
 • Kerékpár utakat szeretnék településünkön és onnan Szentes és Mindszent irányába.  
 • Segítségre szoruló, idősebb, egyedülálló lakosság igényeit szeretném felmérni, hogy megtudjuk, mi az, amivel könnyebbé tehetjük mindennapjaikat.

Hiszem, hogy a talán aprónak tűnő dolgok, akár rövid időn belül is jelentős életminőség változás hozhatnak községünk lakosai és az idelátogatók számára. Nyitott vagyok minden ötletre, észrevételre.

Kérem, tiszteljenek meg azzal, hogy október 13-án szavazatukkal lehetőséget biztosítanak, hogy a közösséget szolgálhassam!

Tisztelettel: Szenczi Zsolt

Tóth József (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Tóth Péter (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Tóthné Szin Mici (független)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Vajda Gabriella (FIDESZ-KDNP)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.


Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek bemutatkozásai

Ajtainé Kondor Katalin (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Ajtai Vivien (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Lakatos Antal (FIROSZ jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Lakatos Klaudia Xénia (FIROSZ jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Mihály Mária (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Varga Ferenc (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Varga Ferencné (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.

Varga Márk János (FIROSZ jelöltje)

Nem kaptunk bemutatkozást, amint megkapjuk, frissítjük.


Nevek sorrendjei a szavazólapon

A Helyi Választási Bizottság feladat volt, hogy az önkormányzati választásokon induló polgármester- és képviselőjelöltek sorrendjét sorsolással meghatározza. A sorsolás alapján az alábbi eredmények születtek.

Polgármesterjelöltek:

 • 1. Lukács Istvánné (független)
 • 2. Piti János (független)
 • 3. Szabó Tibor György (független)

Képviselőjelöltek:

 • 1. Szenczi Zsolt (független)
 • 2. Vajda Gabriella (FIDESZ-KDNP jelölt)
 • 3. Piti János (független)
 • 4. Tóthné Szin Mici (független)
 • 5. Döbrőssyné Dr. Seres Ilona (független)
 • 6. Gajda Péter István (FIDESZ-KDNP jelölt)
 • 7. Bandula Ferenc (független)
 • 8. Tóth József (független)
 • 9. Purgel László (független)
 • 10. Csatordai Endre (független)
 • 11. Tóth Péter (független)
 • 12. Kis János (független)
 • 13. Bánfiné Sajtos Lolita (független)
 • 14. Pöszmet Zsolt (független)
 • 15.  Dr. Mészáros Imre (független)

Roma nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltek

 • 1. Varga Ferencné (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)
 • 2.  Ajtainé Kondor Katalin (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)
 • 3. Varga Ferenc (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)
 • 4. Lakatos Antal (FIROSZ jelöltje)
 • 5. Varga Márk János (FIROSZ jelöltje)
 • 6. Ajtai Vivien (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)
 • 7. Mihály Mária (Nemzedékek Generációja Egyesület jelöltje)
 • 8. Lakatos Klaudia Xénia (FIROSZ jelöltje)

Bemutatkozási lehetőség polgármester- és képviselőjelöltek számára

A Szegvár Online idén is bemutatkozási lehetőséget biztosít a községünkben az őszi önkormányzati választáson induló polgármester- és képviselőjelöltek számára az alábbi feltételekkel.

 • A bemutatkozási lehetőség ingyenes. (Fizetett hirdetésre nincs lehetőség.)
 • A bemutatkozás lehet szöveg (korlátlan terjedelem), portré fotó és kampány kiadvány kombinációja. (Hasonlóan, mint a 2006. évi önkormányzati választások összefoglalónk: https://www.szegvaronline.hu/2006/10/03/onkormanyzati-valasztasok-2006/ )
 • A bemutatkozást az info@szegvaronline.hu e-mail címre várjuk, amelynek megérkezését 2 napon belül visszaigazolunk. (Amennyiben nem kap visszaigazolást, kérjük hívja Purgel Zoltánt a (30)349-1100 számon.)
 • A bemutatkozásokat a beérkezéstől számított 7 napon belül publikáljuk.
 • Bemutatkozást legkésőbb 2019. október 6-ig tudunk fogadni.
 • A jelöltek bemutatkozása ezen a címen fog megjelenni: https://www.szegvaronline.hu/2019/09/03/onkormanyzati-valasztasok-2019/
 • A bemutatkozások ABC név sorrendben fognak megjelenni. (Külön a polgármesterjelöltek és külön a képviselőjelöltek.)

A Szegvár Online platformja biztosítja a legnagyobb nyilvánosságot a jelöltek számára – kérjük éljenek az ingyenes bemutatkozási lehetőséggel!


Hogyan volt 2006-ban?


Szavazóköri adatok

Szavazókörök száma összesen: 7

Választópolgárok száma összesen: 3 676 fő

SZAVAZÓHELYISÉG CÍMESZAVAZÓKÖR
SORSZÁMA
VÁLASZTÓPOLGÁROK
SZÁMA
Régitemető u. 1. (Külső Iskola)1628 fő
Régiposta u. 1. (Művelődési Ház)2657 fő
Hunyadi u. 27. (Gondozási Központ)3581 fő
Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 3. tanterem)4594 fő
Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 1. tanterem)5576 fő
Iskola u. 25. (Újfalusi Iskola 2. tanterem)6574 fő
V. Külterület 53. (Puskin Tsz. Hunyadi Üe.)766 fő

Hirdetmény

A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati általános választásokat. 

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

Hozzászólások
Hozzászólások betöltése

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató