Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Pályázat szegvári civil szervezeteknek

1 904

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat közleménye

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. évre civil szervezetek vissza nem térítendő támogatása céljából pályázatot ír ki az önkormányzati támogatásokról szóló 4/2017. (III. 31.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján.

A pályázat beadási határideje: 2022. március 18. napján 12 óra

A pályázatokat a Szegvári Polgármesteri Hivatal I. Emelet 14. számú irodájában kell leadni.

A pályázatok elbírálására a 2022. március 31. napi képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Támogatásban Szegvár településen lakóhellyel, székhellyel rendelkező vagy Szegváron ténylegesen tevékenységet folytató személy, szervezet részesülhet.

A támogatásra rendelkezésre álló forrás: 3,5 millió Ft, amelyből

  • sport tevékenység támogatására 1,9 millió Ft;
  • egyéb tevékenység támogatására 1,6 millió Ft keretösszeg került elkülönítésre.

A támogatás eljárásrendje (1. számú melléklet) és a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozat (2. számú melléklet) letölthető a www.szegvar.hu honlapról a Dokumentumtár/Önkormányzati rendeletek fülön a 4/2017. számú önkormányzati rendelet mellékleteként, vagy kérhető a Polgármesteri Hivatal I. Emelet 14. számú hivatali helyiségében.

Az Önkormányzat részére támogatás iránt benyújtott kérelmet, pályázatot írásban kell előterjeszteni. A támogatási kérelemnek tartalmaznia kell:

  • a) a támogatás felhasználásának célját,
  • b) részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
  • c) az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
  • d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • e) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül,
  • f) a kérelmező nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.

Az Önkormányzat támogatást kizárólag a támogatásról szóló döntést követően megkötött támogatási szerződés alapján nyújthat. Támogatási szerződés érvényesen kizárólag írásban köthető.

A támogatásban részesülő támogatott köteles a támogatás felhasználásáról utólag részletesen elszámolni a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően. Az elszámolás módjára, és az elszámolási kötelezettségre, annak határidejére vonatkozóan a támogatási szerződésnek rendelkeznie kell. Az elszámoláshoz a támogatottnak minden esetben csatolnia kell a feltüntetett adatok valódiságát tanúsító igazolásokat, bizonylatokat. Amennyiben a benyújtott elszámolás nem támasztja alá, hogy a támogatott a támogatást a támogatási szerződésben meghatározott célokra és módon használta fel, az Önkormányzat jogosult felhívni hiánypótlásra. A hiánypótlási felhívásnak az abban meghatározott időtartam alatt a támogatott köteles eleget tenni. Amennyiben a hiánypótlásra felszólított támogatott a felhívásban foglaltaknak határidőn belül nem tesz eleget, vagy az elszámolás benyújtását a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül elmulasztja, illetőleg a támogatás összegét a szerződésben, illetőleg a jelen rendeletben foglalt céloktól eltérően használja fel, köteles a támogatás összegét az Önkormányzat részére az erre történt felhívástól számított 15 napon belül visszatéríteni a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt kamattal együtt.

Részletes információ kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban, továbbá telefonon a 63/364-800 telefonszám 18-as mellékén.

Szegvár, 2022. február 28.

Szabó Tibor György, polgármester

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató