Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Személyi- és munkaügy

1 300

A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetre emlékezünk a Szegvár Online-on, az „Öt évtizeden át” című könyvből publikálunk részeket. A könyvet a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet adta ki 2007-ben, az ötven éves évforduló emlékére.

Írta: Kovács Lajos.

19. rész

A munkaügy területén megállapítható, hogy szövetkezet lényegesen nagyobb ütemben fejlődött, mint a dolgozói létszám.

ÉvDolgozók száma (fő)Növekedés %-a az előző ciklushoz
1996.48
2001.7147,9
2006.8823,9

2002-2006 között a kiskunfélegyházi és a hódmezővásárhelyi terjeszkedés eredményezett nagyobb létszámnövekedést. A kirendeltségeknél alapvetően a helyettesítések megoldása miatt kellett létszámot emelni.

A bankrendszert az elmúlt 10 évben a létszámleépítés jellemezte. A takarékszövetkezetnél pedig a létszámnak a teljesítéshez való alakítása, amely általában létszámemelést jelentett, mivel az éves teljesítés mindig nagyobb volt az előző évinél.

A dolgozók anyagi érdekeltségét a bérek szabályozásával, az érdekeltségi prémium- és célfeladatrendszerrel oldották meg.

Ez az érdekeltségi rendszer éveken keresztül biztosította:

 • A szövetkezet fejlődésének dinamizmusát.
 • Nyereségnövekedést, a tartalékolást és a bérkifizetések pénzügyi feltételeinek megteremtését.
 • A többlet-teljesítések anyagi elismerését és a teljesítményérdekeltséget.
 • A kiemelt üzletpolitikai célok túlteljesítését.
 • A versenyképesség megtartását.

A dolgozói létszám és a bruttó átlagbérek változása:

Érdemes megemlíteni, hogy míg például 2002-ben, 2003-ban, 2004-ben a betétállomány 138,9%-kal nőtt, a hitelállomány 234,4%-kal, a dolgozói létszám csak 15,5%-kal. Ezen három év alatt a bértömeg 86,4%-kal emelkedett. Úgy tűnik, összehangolt rendszerben működött a jövedelmezőség és a dolgozói anyagi érdekeltség. Ennek köszönhető a szövetkezet fejlődése. Az Igazgatóság és Csatordai elnök úr is mindig nagy figyelemmel kísérte a dolgozókat érintő bérpolitikát.

„A nyugodt munkavégzést alapvetően meghatározza az anyagi érdekeltség, amit megteremtettünk.”

– mondta az elnök úr a 2004-es beszámolójában.17

2004-ben a korábbi havi jutalmazás beépült az alapbérrendszerbe. Csak az októberi Takarékossági Világnap tiszteletére fizettek jutalmat. Az alapbérfejlesztés így is 14%-os volt. A prémiumrendszert az előző évek %-os rendszerével működtették. Új elemként vezették be a nyereség-prémiumot, amely abból állt, hogy a tervezett nyereség 1%-os növekedése után 1% prémiumot fizettek. Így érdekeltté váltak a dolgozók a nyereség elérésében. Valóban nyereség-növekedést eredményezett ez az érdekeltség, hisz a 60 M Ft-os tervvel szemben 83 M Ft-os eredményt értek el.

Ez az érdekeltségi rendszer biztosította:

 • A szövetkezet fejlődésének a dinamizmusát.
 • A nyereségnövekedést és a kifizetés pénzügyi feltételeit.
 • A többlet-teljesítés anyagi elismerését, a teljesítmény alapú érdekeltséget.
 • A kiemelt üzletpolitikai célok túlteljesítését.
 • A versenyképesség megtartását.

Ennek ellenére módosítást terveztek 2005-ben a „jövedelem-politikában”. Az alapbérképzés lényegében megmaradt. Úgy értékelték, hogy a juttatási rendszer nem motiválta kellően a dolgozókat, tehát nem tölti be a szerepét, ezért 50%-kal csökkentették. A felszabadult tömeg 4%-át a bérrendszerbe építették be. A terv szerinti alapbér emelést 6%-ra tervezték, így ebben az évben 10%-os béremelést hajtottak végre.

A prémiumrendszer mértéke:

 • Felső vezetők: a bér 72%-a + nyereségprémium.
 • Középvezetők: 45% + nyereségprémium.
 • Kirendeltségvezetők és kinevezett helyetteseik: 37% + nyereségprémium.
 • Központi és kirendeltségi ügyintézők: 34% + nyereségprémium.
 • Takarítók, ügyviteli dolgozók: 17%.

A prémium feltételek területei a 34%-os területről:

 • Betétnövekedés után: 5%
 • Olcsó források arányára betéthez viszonyítva: 5%
 • Hitel és betétállomány arányában: 5%
 • Értékvesztés-hitelállomány arányában: 6%
 • Jutalék, kezelési költség-bevétel növekedése után: 4%
 • Alaprészjegy-állomány növelése után: 3%
 • Kirendeltségi nyereség után: 6%

Létszám- és átlagbér adatok az ötödik évtizedben:

ÉvekLétszámÁtlagbér
1997-ben  55  fő110.638 Ft
1998-ban  58 fő120.118 Ft
1999-ben  64 fő126.719 Ft
2000-ben  68 fő151.952 Ft
2001-ben  72 fő197.103 Ft
2002-ben  79 fő223.648 Ft
2003-ban  79 fő257.187 Ft
2004-ben  82 fő265.244 Ft
2005-ben  87 fő274.000 Ft
2006-ban  91 fő313.000 Ft

A takarékszövetkezet vezetősége mindig figyelemmel kísérte a tagság, a tisztségviselők és a dolgozók munkáját, előmenetelét. A dolgozók munkához való viszonyát, teljesítményét nem csak a differenciált bér- és juttatási rendszerrel honorálta, hanem kitüntetések adásával is. Kiváló dolgozó címet, Kiváló szövetkezeti munkáért emlékplakettet, TÉSZ érdemérmet, Törzsgárda jutalmat adott az Igazgatóság a jól dolgozóknak. A kiváló munka elismeréséül adott kitüntetésekről összeállított kimutatás a 6. sz. mellékletben olvasható.

A takarékszövetkezet aktuális dolgozói állománya 7. sz. mellékletben található meg.

A működési terület földrajzi szétszórtsága miatt és a dolgozóállomány összekovácsolása érdekében évente három kiemelt programot szerveztek: családi majális napot, kulturális napot és dolgozói óévbúcsúztató rendezvényt.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató