Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szövetkezetpolitika

1 162

A Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezetre emlékezünk a Szegvár Online-on, az „Öt évtizeden át” című könyvből publikálunk részeket. A könyvet a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet adta ki 2007-ben, az ötven éves évforduló emlékére.

Írta: Kovács Lajos.

20. rész

A szövetkezetpolitika területén az egész idő alatt a tőkenövelés, és ezen keresztül a tagság tulajdonosi kötődésének erősítése volt a fő cél a szövetkezet hosszú távú és magas színvonalú működésének biztosítása érdekében. A takarékszövetkezetre ható pénzpiaci verseny, a szigorodó törvényi és jogszabályi változások is erre kényszerítettek. A szövetkezetet egyébként is a tőkeszegénység jellemezte. Ha a tőkenövelést nem oldották volna meg, akkor a fejlődés korlátjává is vált volna (pl. hitelezési korlátozást kellett volna bevezetni).

Ennek érdekében az ötödik évtized közepén az alaprészjegy névértékének emelésére gondoltak. Az alaprészjegy névértékét többször emelték, illetve bevezették a többes alaprészjegy-jegyzés lehetőségét, melyet a mindenkori küldöttgyűlési határozatnak megfelelően (30, 34, 50 db) maximalizáltak. 2006-tól szigorították a tagfelvétel feltételeit is.

Az alaprészjegy névértékének változásai:

 • 1999.    5.000 Ft
 • 2001.    20.000 Ft
 • 2003.    100.000 Ft
 • 2005.    200.000 Ft

Ennek hatására a jegyzett tőke változása éves megbontásban a következő:

 • 2001.      43,9 M Ft
 • 2002.      46,8 M Ft
 • 2003.      51,9 M Ft
 • 2004.    138,5 M Ft
 • 2005.    158,8 M Ft
 • 2006.    410,5 M Ft

A 2001-2003-as évek mutatják a tőkenövelési szándék kudarcát, ugyanis – mint látható – alig változott a jegyzett tőke volumene. Változást az osztalékfizetés és a tagi juttatások bevezetése eredményezett.

A tagi juttatások az alábbiak voltak:

 • Ingyenes számlavezetés,
 • Tagi bankkártya díjmentes használata,
 • Automatikus folyószámlahitel 300 E Ft-ig,
 • Tagi betétek kiemelt kamatozással,
 • Kiemelt számlakamat.

A tagoknak nyújtott juttatások, kedvezmények mértéke napjainkra meghaladja az évi 40-50 M Ft-ot.

Az alaprészjegy-emelés feltételezhette, hogy az emelés taglétszám-csökkenéssel jár, tény, hogy az ellenkezője volt tapasztalható. Mindez hűen bizonyítja, hogy a jelenlegi tagság tulajdonosi kötődése és ragaszkodása erős lett.

A taglétszám alakulása:

 • 1998-ban           14.152 fő
 • 1999-ben           1595 fő
 • 2000-ben           1551 fő
 • 2001-ben           523 fő
 • 2002-ben           512 fő
 • 2003-ban           411 fő
 • 2004-ben           597 fő
 • 2005-ben           649 fő
 • 2006-ban           655 fő

A 90-es évek magas taglétszáma annak volt köszönhető, hogy valamennyi ügyfelet be kellett léptetni tagnak. Csak az kaphatott kölcsönt, aki tagja volt a szövetkezetnek. Az alaprészjegy névértékének emelésével együtt járó nagy taglétszám-csökkenés bizonyítja a kényszertagság nagy számát. Ezeknél a tagoknál lazább volt a szövetkezethez való kötődés. A megmaradt tagság már bizalmi és tulajdonosi alapon kötődik a szövetkezethez.

„A tőkenövelés alapvető problémája, hogy szövetkezeti viszonyok között (egy tag – egy szavazat elve) hogyan lehet érvényesíteni a tulajdonosi érdekeltséget. Gazdasági társasági formáknál (Kft., Rt. stb.) a tőkearányos szavazás nem kérdés. Jelenleg szövetkezetünkben a 655 tagból 100 tag jegyzi le a jegyzett tőke 65%-át, mely tagsági csoportot nem lehet figyelmen kívül hagyni a tagsági képviseletnél. Összességében tudomásul kell venni, hogy a tőkenövelés nem személyes vágy, hanem a törvényes, biztonságos és versenyképes működés alapvető feltétele. Szövetkezetünk volumeni fejlődése egyre nagyobb tőkeszükségletet követel meg.”18

Ez volt az első választási ciklus (2002-2006), amikor a küldöttgyűlés 60 fővel működött a korábbi 160 fővel szemben. A lecsökkentett küldöttlétszámmal a testület jól és hatékonyan működött. Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság szakmai felkészültsége javult.

A korábban működő közösségi célú tagi juttatásokat a törvény megszüntette. A küldöttgyűlés határozata értelmében más jogcímen valósítják meg ezt a juttatást. 1995 óta reklám- és rendezvénytámogatás formában. Ennek a kisebb részét a testületi reprezentációból rendezték. Általában ebből ment az alapítványi és az évközi egyéni segélykérelmek megvalósítása. Kezdetben az Intéző Bizottságok kaptak keretet a kirendeltségekhez tartozó tagság igényeinek a kielégítésére. A központi keret a nagyobb rendezvénytámogatásokat biztosította. Például 1998-ban a kirendeltségen működő Intéző Bizottságok önállóságát a támogatási alapuk növelésével fejlesztették. Összesen 657 E Ft-ot fordítottak erre. Központi keretből 454 E Ft-ot fordítottak támogatásra. Így összesen több mint 1,1 M Ft-ot.

A támogatások megoszlása:

 • Sporttámogatások a szövetkezet területén 204 E Ft
 • Egyéni szociális segélyre 166 E Ft
 • Kulturális támogatásra 269 E Ft
 • Szociális szervezetek támogatására 85 E Ft
 • Alapítványok támogatására 173 E Ft
 • Egyéb támogatásra fordított összeg 214 E Ft

Összesen: 1.111 E Ft

Tagi rendezvényekre és reprezentációra 2,1 M Ft-ot költöttek. Részletezve:

 • Részközgyűlések megtartása 536 E Ft
 • Küldöttgyűlésekre 417 E Ft
 • Testületi ülésekre 105 E Ft
 • Nőnapi rendezvényekre 273 E Ft
 • Személyes reprezentációra 83 E Ft
 • Tapasztalatcsere utazás 99 E Ft
 • Télapó  93 E Ft
 • Egyéb (szakmai tárgyalások, szórólapok stb.) 524 E Ft

Összesen:  2.130 E Ft

Támogatásokra és tagi rendezvényekre összesen 3,2 M Ft-ot költöttek 1998-ban. Ez ezekre a célokra fordított összeg 2005-ben már meghaladta a 10 M Ft-ot.

Az évenkénti ráfordítások az utolsó öt évben az alábbiak voltak:

ÉvTámogatások
(M Ft)
Tagi rendezvények
(M Ft)
2002.1,43,8
2003.1,95,0
2004.1,68,7
2005.1,68,9
2006.1,46,2

A tagsági kommunikációt tagi fórumokon, tagi beszélgetéseken, kérdőívvel történő véleménykérés formájában és személyes beszélgetéssel oldották meg. A tagságot negyedévente a tagi tájékoztatón keresztül informálják a végzett munkáról, a feladatokról és aktuális tudnivalókról.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató