Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szent István napi ünnepség Szegváron

1 553
Szent István napi ünnepség Szegváron – 2023. augusztus 19.

Az államalapításra, Szent Istvánra emlékeztek Szegváron, hagyományosan a falunapi program keretében.

Szabó Tibor György, Szegvár polgármestere

Az ünnepség 17 órakor kezdődött Szabó Tibor György polgármester ünnepi beszédével, amelyben kitért Szent István királyunk cselekedeteire, és elmondta törvényalkotásának lényegét, miszerint

„a rendteremtés, a biztonság megszilárdítása, a tisztességesek ellen vétők megbüntetése, a hit megtartása, a jó és igazságos hatalomgyakorlás szellemében alkotta meg.”

Hangsúlyozta és idézte továbbá Imre hercegnek írt intelmeit, hogy hogyan lehet és kell uralkodni:

„…harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden…”,

 majd folytatta:

„…minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le, csakis a gőg és a gyűlölség…”

A szép számmal megjelent résztvevőknek megköszönte a figyelmet, majd zárógondolatként annyit tett hozzá:

„Kívánom mindannyiunknak, hogy bensőnkben a valódi szeretet, elfogadás tüze égjen, és ennek fénye nyomán tudjuk mindannyian követni az István király által kijelölt utat!”

Farkas Sándor miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője

A szegvári ünnepségen beszédet mondott Farkas Sándor miniszterhelyettes, térségünk országgyűlési képviselője. Ünnepi beszédében emlékeztetett arra, hogy augusztus 20-a nem mindig volt a legnagyobb ünnepünk.

„Nekünk sok mindent mondtak erről az ünnepről, sokféle neve volt ennek az ünnepnek, de valahol mégis mindig István király ünnepe az István király ünnepe maradt.”

„Ha egy picit visszatekintünk a történelembe, egyértelmű számunkra, hogy annyi minden történt, és annyi mindenen túl tudtuk tenni magunkat, sőt a bajokból megerősödve jöttünk ki.”

Miniszterhelyettes úr azt kérte az ünneplőktől, hogy

„nekünk, itt magyaroknak a béke megőrzése, az együttműködés, az együttérzés, az együtt gondolkodás, az összetartozás jelentse a legtöbbet.”

Andrási Elemér, Szegvár plébánosa

Az ünnepségen Andrási Elemér, Szegvár római katolikus plébánosa megszentelte az új kenyeret, amelyből a megemlékezés végén – a hagyományt követve – megkínálták a jelenlevőket.

Az új kenyér szentelése után az ünnepség a Szegvárért Emlékérem és a Szegvár Díszpolgára elismerések átadásával folytatódott.

Szegvárért Emlékérem: Szegvári Polgárőr Egyesület

Vighné Somodi Rita, a Szegvári Polgárőr Egyesület társelnöke

A Szegvári Falunapok ünnepi programján elhangzott laudáció:

A biztonság az ember egyik legalapvetőbb szükséglete.  Biztonság az otthonunkban, a lakóhelyünkön, munkahelyünkön, a szórakozóhelyeken és tágíthatnánk tovább a kört, az országunk, a világ biztonságáig.

A biztonságról való gondoskodás évezredek óta a mindenkori vezetés kiemelt feladat.

Évszázados hagyomány, hogy városok és települések veszélyhelyzetek kezelésére polgári őrséget szerveztek. Ezen feladatok ellátását a lakosság saját érdekei alapján, anyagi ellenszolgáltatás nélkül szervezte meg. 1808-ban már törvénybe foglalták, hogy a szabad királyi városok  belső biztonságának megőrzésére polgárőrséget szervezzenek.

A polgárőrség Magyarország egyik nagy létszámú, az egyesülési jog alapján létrejött társadalmi szervezete. Célja az ország közrendje és közbiztonsága fenntartásának segítése, a katasztrófavédelemben, a határőrizetben, a környezet- és természetvédelemben, a veszélyhelyzetek megelőzésében és kezelésében, a társadalmi bűnmegelőzésben való lakossági részvétel, illetve az önkormányzatok és a lakosság közötti bizalom erősítése, továbbá a helyi közbiztonság közösségi védelme.

1995-ben az Országos Polgárőr Szövetség 223 egyesületet tömörített mintegy 10 ezer taggal. Az egyesületek a közbiztonság és az akkori rendőrség kritikájaként alakultak meg.

Azóta a mozgalom tovább erősödött. A szituációs bűnmegelőzés mellett, vagyis a járőrözés mellett kibővült a tevékenységi kör. A civil bűnmegelőzők a rendőrség mellett a határőrség feladatainak ellátását is segítik. Részt vesznek a gyermek- és ifjúságvédelemben, a kábítószer-fogyasztás megelőzésében, a rendezvények, sportversenyek biztosításában, segítenek a tanyasi embereknek. Részt vesznek a közlekedés biztosításában, a helyes közlekedési magatartás oktatásában.

A polgárőrök folyamatosan képzéseken vesznek részt. Bizonyos felmérések szerint a lakosság 16%-a azt hiszi, hogy a polgárőrök fizetést kapnak munkájukért, de ez tévedés. Minden polgárőr, a megyei és az országos vezetők is, térítés nélkül végzik önként vállalt tevékenységüket.

A polgárőrség működését külön törvény szabályozza.

A polgárőrök országosan összesen 10 millió szolgálati órát végeztek 2022-ben. 2023 év pedig a Gondoskodó Polgárőrség éve. Az országos tagság létszáma 66 ezer fő.

Településünkön a Szegvári Polgárőr Egyesület 1996. június 17-én tartotta meg alakuló ülését,   de tevékenységét ténylegesen 1996. augusztus 1-én kezdte meg. A szervezetet 15 fő hozta létre. Az Egyesület törvényesen működő, lakossági önszerveződésű, bűnmegelőzési  céllal létrehozott önvédelmi szervezet, mely tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek.
Célja a helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való     közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, az állami,  önkormányzati és állampolgári vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Rendkívüli veszélyhelyzetek esetében a védekezésben való részvétel, a károk megelőzésében és  elhárításában való részvétel, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban való részvétel.
Szakmai tevékenysége során együttműködik a rendőrséggel, Szegvár Nagyközségi Önkormányzatával, a környező települések polgárőr egyesületeivel is.

Az Egyesület egyik alapítója volt Pusztai Jani bácsi, aki sok történetet tudott az egyesület alakulásáról, a kezdeti időszak járőr szolgálatairól. 2017 augusztusában Szegvár Díszpolgára kitüntetésben részesítette Szegvár Nagyközség Önkormányzata.

A Szegvári Polgárőr Egyesület jelenleg közel 30 fős tagsággal működik. Tagjai a szabadidejüket feláldozva dolgoznak a közrendért, a közbiztonságért, és a  bűncselekmények megelőzéséért.   Azért, hogy a szegvári lakosok biztonságban érezhessék magukat. Minden eseményen, rendezvényen lehet rájuk számítani. És akkor is, amikor nehéz helyzet van, nagy a hó, vagy a Covid miatt nem lehetett mozogni. Amikor nem történik „semmi” sokan hajlamosak azt hinni, hogy ők szórakozásból vannak ott mindenütt. Amikor viszont „baj” van, rögtön hozzájuk fordulunk, látjuk, hogy leszerelik a rendbontót, értesítik szakszerűen a hatóságot, vagy segítő jobbot nyújtanak.

Évtizedes kitartó és hűséges tevékenységük, szolgálatuk méltóvá tette a Szegvári Polgárőr Egyesületet arra, hogy Szegvárért Emlékérem kitüntetésben részesítse őket Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület.

Szegvárért Emlékérem: Lézer Szalonzenekar

A Lézer Szalonzenekar tagjai

A Szegvári Falunapok ünnepi programján elhangzott laudáció:

1963-ban két, másodikos gimnazista fiú – Vigh Dani és Hérány Feri – úgy döntött, hogy zenészek lesznek. Elemi zeneiskola képzettséggel, és nagy lelkesedéssel, ami a fiatalság egy nagy előnye! A rétitelepi Szabó Mihály asztalos mesterrel saját tervezésű lapgitárt készíttettek. A további fejlődésükhöz nagy lökést adott, hogy akkor adták át a szegvári kultúrházat. Ott ugyanis Kőrösi Lajos, néhai igazgató úr jóvoltából komplett zenekari felszerelés várta őket. Az új, gyönyörű hangszerek mellett próba lehetőséget is kaptak az újoncok. Ennek híre eljutott Vas István mindszenti gitároshoz, aki magával hozta Bányai István dobost – Nyugodjanak békében –

Majd az ugyancsak mindszenti Takács Szabolcs is csatlakozott. Igy alakult meg 1966-ban a Fekete Tulipán zenekar.  Időközben a tagok cserélődtek. Berényi István billentyűs, Vigh Gyuri dobos és Szabó Tibi basszusgitáros léptek be az együttesbe.

Vasárnaponként a helyi kultúrházban, az „Öt órai teákon” léptek fel, ahová 15 forint volt a beugró és valóban délután 5-10-ig tartott.

Zenéltek a környező településeken: elsősorban Mindszenten, Nagymágocson, Fábiánsebestyénen, Szentesen a Petőfiben. Saját számaikon túl (Néma voltál még, Mondjátok el..)  játszottak Beatles és Illés számokat is. A kétéves katonai behívások felfüggesztették a zenekar működését.

1971-ben TREFF együttes néven alakult újjá a zenekar, már saját felszereléssel. Berényi István, Vigh Gyuri, Szabó Tibi és Vigh Dani közreműködésével. Még ebben az évben szerepeltek az akkoriban legnépszerűbb TV műsorban a Ki-Mit-Tud-on, amit akkor a General együttes nyert meg. A Treff a tévés selejtezőig jutott el. Rendszeres fellépői voltak az orosházi Beat Fesztiválnak, ahol bronz diplomát nyertek a Fáradt világ kezdetű saját szerzeményükkel.

Felléptek a budapesti Ifjúsági Parkban Radics Bélával egy színpadon!

1975-ben cserélődött, bővült a zenekar és LWH néven folytatta a fiatalok, idősebbek szórakoztatását. Az alapítókhoz ekkor csatlakozott a két fúvós Labádi József és Labádi Sándor – Nyugodjanak békében!

1979-ben az orosházi Beat Fesztiválról ismét bronz diplomát hoztak el, s ekkor is szerepeltek az országos Ki-Mit-Tud-on, a Rétes című saját dalukkal.

1980-ban név és stílus váltás következett a zenekar életében: Lézer Rock néven keményebb zenékre váltottak: P-mobil, Dinamit, Rolling Stones számokat játszottak. A felállás ekkor a következő volt: Berényi István – billentyű, Vigh Dani – basszusgitár, Kovács Zoli – szólógitár, Vigh Gyuri – ének, Kalocsai Géza – dob. Az együttesnek ekkorra már egy nagy lemezre való saját szerzeménye volt, mint a Lézer fiú, Fáradt Világ, A Hajnal, Én itt vagyok, vagy a Szóljon a zenekar.

Megjelentetésre azonban ebben az időben sajnos nem volt lehetőség.

1983-ban újjáalakultak Lézer Szalonzenekar néven, ami 2011-ig a népszerű együttes elnevezése maradt. A nyolcvanas évek elején, a kihívásokhoz alkalmazkodva, a vendéglátóiparban kezdtek zenélni: felejthetetlen bálok, állami rendezvények, céges és ifjúsági bulik, lakodalmak rendszeres meghívottjai voltak. Nem is egy olyan lakodalmas foglalásuk volt, amelyet már a lagzi előtt egy évvel kötöttek!

A szalonzenekar tagjai: Berényi István – ének, billentyű, tangóharmonika, Vigh Gyuri – ének, dob, helikon, Mihály József – Nyugodjon békében! – ének, szólógitár, szaxofon, Vigh Dani – ének, basszusgitár, bariton. 1988-ban csatlakozott Ivanics András, aki szaxofonon és hegedűn játszott, de már ő is fentről zenél!

1989-ben egy zentai fellépés alkalmával debütált ifjabb Vigh Dániel, basszusgitáron és klarinéton zenélt.

Ezzel a felállással a zenekar eljutott a németországi Rüsselheim-ba egy nagyszabású OktoberFestre ahol a jakabszállási néptánccsoportot kísérték az ünnepi menetben.

Néhány év után ifjabb Vigh Dániel helyébe, Szabó Csaba és testvére, Erika lépett be, aki 13 évesen kezdett énekelni az együttesben, és egészen 2011. december 31-ei szilveszteri buliig a Lézer Szalonzenekar utolsó bulijáig velük énekelt!

Voltak változások, voltak csodás időszakok, sikerek, örömök, bánatok, veszteségek, de a zene szeretete, az együttzenélés csodája végigkísérte a zenekar tagjait ezen a hosszú és élményekkel teli úton. „Vannak a léleknek zugai, ahova csak a zene tud bevilágítani”, ahogy Kodály mondta. Ezekbe a zugokba találtak utat a zenekar tagjai évtizedeken keresztül, hagytak nyomot lelkekben, és adtak emlékeket sok-sok embernek, és több generáció tagjainak! Az életünk az, ahogyan emlékszünk rá – és ebben a zene egy nélkülözhetetlen adalék. Aláfesti az emlékeket!

„Nem lehet egészen boldog az az ember, akinek nem öröm a zene. Erre az örömre azonban tanítani kell az emberiséget, mert magától nem jut el odáig.”

-írta Kodály Zoltán. A Lézer Szalonzenekar tanított, adott, és hitt a zene erejében. Ajándék ez mindazoknak, akik részesei lehettek ezeknek az eseményeknek, buliknak.

A helyi kötődés, a sok szegvári esemény a zenekart a helyi közösség kiemelkedő alakjává tette. Házaspárok, egykori bulizó fiatalok, közösen ünneplő közösségek, csoportok hálásak a felejthetetlen órákért. A Lézer Szalonzenekar beírta magát oda, ahonnan nem lehet kiradírozni: a szegváriak emlékezetébe és szívébe.

Ezért Szegvár Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Szegvárért Emlékérem díjban részesíti a Lézer Szalonzenekart, több évtizedes kiemelkedő zenei, helyi közösségi tevékenységéért!

Szegvár Díszpolgára: Frajna András

Frajna András, Kerepes nyugalmazott plébánosa

A Szegvári Falunapok ünnepi programján elhangzott laudáció:

Isten szolgálatába állni rendületlen mély hitet, kitartást, belső erőt és elszántságot kíván. Kevesek képesek erre. Mégis erre a szolgálatra tette fel az életét 1963. június 23. egy fiatal pap. 

„Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt.”

Ezt a mondatot választotta hitvallásául. És ami csodálatosabb, meg is tartotta fogadalmát, hitét, és szerénységét, az élete a szolgálatról szólt. A hitről, hitről Istenben, Krisztusban és az emberben.

András atya nyolc éven át 1983-1991-ig szolgált Szegváron. Az ő nevéhez fűződik a plébániai hittan bevezetése, ő kezdeményezte az Egyháztanács megalapítását, majd a rendszerváltás után ő vezette be Szegváron az iskolai hittant. Az akkori hittanosok nagy szeretettel emlékeznek András atyára, aki 1991. szeptember 30-ig szolgált Szegváron. Innen 10 évre Monorra majd 2001-ben Kerepesre került.

A kerepesi templomban idén június 24-én, Keresztelő Szent János ünnepén megtartott gyémántmisén többen méltatták és felidézték munkássága, élete fő állomásait. Ferenc pápa is áldását küldte pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. Sok szegvári részt vett ezen a misén. András atya amerre járt, mindenhol felújított, alapított, gyarapított. Kiváló közösségeket épített, hagyományokat indított útjára közösségeiben. A kerepesi polgármester köszöntőjében elmondta, hogy András atya az az ember, akihez érdemes fordulni jó szóért, megértésért, tanácsért, némi iránymutatásért. Feladatait töretlen hittel, méltósággal és alázattal végzi és így mutat élő példát a fiataloknak, a vele kapcsolatba került híveknek.

A 60 évből „mindössze” nyolc esztendőt szolgált Szegváron, és ez idő alatt is mély nyomot hagyott az akkori generáció gyermekeinek, a szülőknek, a híveknek a lelkében. Papi hivatásának egyik célja, hogy megérintse a lelkeket, és Isten szeretetére nevelje híveit. Neki ez sikerült. Aki ismerte szeretettel idézi meg mai napig alakját, és sokaknak befolyásolta későbbi életének döntését, hivatását, hitét. És ez hatalmas eredmény. A faluban szeretettel emlegetik jóságos, figyelmes, türelmes és mindig segítőkész természetét, példamutató életét. Sokan András atyától kaptak vigasztalást, bátorítást a nehézségek elfogadásához, a továbblépéshez.

A jónak emléke örökké él.

A mai világban, amikor már oly kevés valódi példa él egy-egy közösségben, akire őszinte, mély tisztelettel felnéznek, akinek az élete követhető minta, egy kimagasló személy világító fáklya, ami mutatja az utat. Hogy így is lehet. Szeretettel, alázattal, hittel, reménnyel és őszinte, tiszta odafordulással. Sőt, talán csak így lehet, mert így érdemes. A szent hivatás, amit az atya vállalt nem mindannyiunknak járható út. De az a lelkesedés és öröm, amit az atya megtalált és megélt a saját hivatásában, legyen a kijelölt út, hogy merre és legfőképp, hogy hogyan érdemes nekünk is a magunk útját végigjárni. Hogy lehet és kell tenni embertársainkért, önmagunkért, a közösségünkért. A hatás, amit kiváltott, a nyomok, amiket a lelkekben hagyott mutatja meg András atya igazi nagyságát. Nem a téglák, és a lefestett padok. Azok mind elporladnak. Hanem, amit a lelkekbe ültetett. Amit azoknak adott, akik ma itt vannak, vagy elmentek Kerepesre. Ez az ő igazi nagysága. A remény és a hit. Hogy mindaz, amit tett nem maga által teremtettnek hiszi, hanem tudja, hogy Isten segítette ezen az úton. Ahogy kalkuttai Szent Teréz anya mondta mindig „Én csak egy ceruza vagyok Isten kezében.” – ilyen csodálatosan fogó színes ceruza András atya is, aki hagyja hogy Isten alkosson általa, hagyja Isten fényét átáradni önmagán, hogy azon keresztül híveinek is adhasson és mindenkinek, akire rámosolygott élete során. Óriási ajándék mindazoknak, akik ismerhetik. A példa csodája pedig az, hogy akkor is hat, ha nem közvetlen az ismeretség.

Az alig egy évtizedes, de mélyreható és maradandó papi munka, példamutató élet, és alázattal végzett szolgálat teszi Frajna András atyát Szegvár egyik meghatározó alakjává. Mert, amit a lelkek őriznek, azt őrzi a közösség, és általa a település is. A szegváriak szeretete, emlékezete mindig örömmel, és melegséggel a szívében gondol az atyára, idézi szavait, tetteit, cselekedeteit.

Köszönetképpen, méltó és maradandó papi szolgálatáért, a szegváriakért egykor végzett önzetlen és áldozatos munkájáért Szegvár Nagyközség Önkormányzata Szegvár Díszpolgára címet adományozza Frajna András atyának!

A rendezvény az OTP Bank Nyrt. támogatásával valósult meg.

Videóalbum

Fotóalbum az egész napi programról

401 photos
2023.08.19. 001 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 001 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 002 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 002 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 003 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 003 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 004 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 004 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 005 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 005 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 006 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 006 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 007 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 007 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 008 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 008 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 009 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 009 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 010 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 010 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 011 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 011 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 012 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 012 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 013 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 013 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 014 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 014 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 015 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 015 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 016 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 016 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 017 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 017 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 018 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 018 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 019 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 019 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 020 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 020 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 021 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 021 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 022 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 022 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 023 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 023 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 024 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 024 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 025 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 025 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 026 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 026 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 027 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 027 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 028 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 028 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 029 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 029 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 030 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 030 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 031 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 031 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 032 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 032 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 033 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 033 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 034 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 034 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 035 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 035 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 036 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 036 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 037 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 037 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 038 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 038 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 039 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 039 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 040 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 040 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 041 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 041 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 042 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 042 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 043 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 043 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 044 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 044 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 045 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 045 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 046 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 046 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 047 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 047 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 048 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 048 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 049 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 049 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 050 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 050 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 051 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 051 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 052 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 052 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 053 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 053 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 054 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 054 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 055 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 055 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 056 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 056 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 057 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 057 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 058 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 058 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 059 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 059 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 060 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 060 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 061 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 061 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 062 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 062 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 063 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 063 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 064 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 064 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 065 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 065 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 066 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 066 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 067 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 067 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 068 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 068 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 069 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 069 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 070 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 070 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 071 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 071 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 072 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 072 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 073 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 073 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 074 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 074 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 075 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 075 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 076 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 076 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 077 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 077 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 078 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 078 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 079 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 079 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 080 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 080 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 081 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 081 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 082 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 082 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 083 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 083 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 084 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 084 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 085 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 085 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 086 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 086 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 087 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 087 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 088 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 088 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 089 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 089 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 090 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 090 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 091 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 091 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 092 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 092 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 093 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 093 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 094 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 094 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 095 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 095 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 096 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 096 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 097 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 097 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 098 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 098 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 099 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 099 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 100 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 100 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 101 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 101 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 102 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 102 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 103 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 103 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 104 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 104 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 105 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 105 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 106 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 106 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 107 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 107 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 108 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 108 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 109 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 109 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 110 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 110 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 111 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 111 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 112 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 112 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 113 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 113 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 114 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 114 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 115 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 115 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 116 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 116 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 117 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 117 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 118 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 118 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 119 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 119 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 120 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 120 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 121 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 121 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 122 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 122 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 123 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 123 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 124 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 124 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 125 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 125 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 126 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 126 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 127 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 127 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 128 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 128 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 129 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 129 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 130 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 130 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 131 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 131 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 132 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 132 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 133 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 133 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 134 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 134 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 135 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 135 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 136 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 136 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 137 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 137 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 138 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 138 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 139 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 139 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 140 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 140 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 141 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 141 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 142 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 142 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 143 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 143 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 144 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 144 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 145 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 145 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 146 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 146 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 147 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 147 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 148 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 148 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 149 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 149 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 150 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 150 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 151 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 151 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 152 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 152 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 153 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 153 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 154 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 154 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 155 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 155 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 156 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 156 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 157 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 157 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 158 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 158 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 159 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 159 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 160 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 160 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 161 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 161 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 162 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 162 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 163 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 163 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 164 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 164 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 165 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 165 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 166 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 166 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 167 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 167 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 168 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 168 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 169 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 169 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 170 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 170 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 171 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 171 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 172 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 172 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 173 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 173 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 174 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 174 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 175 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 175 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 176 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 176 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 177 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 177 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 178 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 178 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 179 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 179 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 180 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 180 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 181 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 181 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 182 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 182 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 183 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 183 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 184 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 184 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 185 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 185 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 186 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 186 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 187 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 187 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 188 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 188 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 189 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 189 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 190 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 190 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 191 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 191 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 192 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 192 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 193 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 193 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 194 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 194 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 195 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 195 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 196 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 196 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 197 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 197 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 198 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 198 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 199 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 199 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 200 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 200 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 201 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 201 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 202 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 202 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 203 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 203 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 204 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 204 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 205 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 205 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 206 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 206 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 207 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 207 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 208 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 208 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 209 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 209 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 210 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 210 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 211 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 211 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 212 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 212 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 213 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 213 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 214 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 214 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 215 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 215 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 216 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 216 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 217 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 217 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 218 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 218 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 219 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 219 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 220 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 220 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 221 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 221 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 222 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 222 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 223 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 223 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 224 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 224 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 225 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 225 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 226 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 226 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 227 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 227 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 228 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 228 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 229 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 229 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 230 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 230 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 231 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 231 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 232 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 232 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 233 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 233 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 234 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 234 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 235 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 235 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 236 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 236 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 237 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 237 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 238 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 238 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 239 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 239 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 240 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 240 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 241 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 241 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 242 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 242 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 243 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 243 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 244 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 244 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 245 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 245 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 246 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 246 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 247 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 247 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 248 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 248 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 249 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 249 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 250 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 250 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 251 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 251 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 252 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 252 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 253 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 253 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 254 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 254 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 255 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 255 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 256 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 256 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 257 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 257 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 258 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 258 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 259 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 259 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 260 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 260 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 261 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 261 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 262 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 262 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 263 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 263 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 264 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 264 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 265 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 265 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 266 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 266 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 267 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 267 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 268 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 268 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 269 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 269 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 270 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 270 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 271 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 271 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 272 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 272 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 273 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 273 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 274 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 274 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 275 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 275 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 276 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 276 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 277 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 277 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 278 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 278 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 279 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 279 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 280 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 280 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 281 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 281 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 282 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 282 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 283 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 283 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 284 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 284 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 285 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 285 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 286 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 286 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 287 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 287 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 288 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 288 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 289 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 289 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 290 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 290 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 291 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 291 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 292 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 292 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 293 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 293 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 294 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 294 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 295 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 295 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 296 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 296 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 297 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 297 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 298 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 298 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 299 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 299 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 300 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 300 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 301 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 301 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 302 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 302 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 303 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 303 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 304 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 304 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 305 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 305 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 306 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 306 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 307 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 307 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 308 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 308 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 309 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 309 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 310 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 310 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 311 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 311 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 312 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 312 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 313 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 313 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 314 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 314 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 315 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 315 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 316 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 316 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 317 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 317 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 318 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 318 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 319 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 319 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 320 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 320 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 321 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 321 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 322 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 322 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 323 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 323 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 324 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 324 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 325 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 325 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 326 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 326 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 327 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 327 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 328 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 328 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 329 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 329 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 330 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 330 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 331 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 331 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 332 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 332 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 333 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 333 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 334 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 334 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 335 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 335 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 336 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 336 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 337 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 337 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 338 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 338 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 339 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 339 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 340 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 340 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 341 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 341 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 342 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 342 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 343 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 343 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 344 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 344 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 345 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 345 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 346 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 346 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 347 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 347 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 348 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 348 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 349 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 349 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 350 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 350 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 351 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 351 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 352 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 352 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 353 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 353 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 354 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 354 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 355 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 355 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 356 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 356 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 357 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 357 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 358 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 358 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 359 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 359 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 360 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 360 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 361 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 361 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 362 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 362 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 363 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 363 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 364 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 364 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 365 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 365 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 366 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 366 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 367 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 367 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 368 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 368 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 369 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 369 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 370 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 370 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 371 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 371 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 372 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 372 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 373 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 373 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 374 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 374 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 375 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 375 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 376 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 376 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 377 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 377 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 378 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 378 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 379 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 379 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 380 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 380 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 381 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 381 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 382 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 382 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 383 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 383 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 384 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 384 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 385 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 385 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 386 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 386 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 387 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 387 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 388 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 388 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 389 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 389 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 390 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 390 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 391 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 391 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 392 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 392 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 393 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 393 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 394 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 394 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 395 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 395 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 396 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 396 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 397 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 397 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 398 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 398 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 399 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 399 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 400 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 400 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 401 Szegvári Falunap - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 401 Szegvári Falunap – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató