Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Civil szervezetek pályázhatnak önkormányzati támogatásra

685

Idén is támogatja a Szegvár Nagyközségi Önkormányzat a Szegváron tevékenységet folytató civil szervezeteket – erről szóló felhívásukat a mai napon tették közzé a szegvar.hu honlapon, most mi is közreadjuk.

Pályázati felhívás

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. évben is támogatni kívánja a Szegvár településen lakóhellyel, székhellyel rendelkező vagy Szegváron ténylegesen tevékenységet folytató személyeket, szervezeteket (civil szervezetek), egyházakat, segélyszervezeteket, helyi közösségeket. A képviselő-testület a február 29-i képviselő-testületi ülésen döntött a pályázat kiírásáról.

Az Önkormányzat a támogatást a 2024. évi költségvetésében erre a célra elkülönített forrás terhére biztosítja az önkormányzati támogatásokról szóló 4/2017. (III.31.) számú önkormányzati rendelet alapján.

A rendelkezésre álló forrás összege: 3.500.000 Ft.

Az Önkormányzat részére támogatás iránt benyújtott kérelmet, pályázatot írásban kell előterjeszteni.
A támogatási kérelemnek (pályázat) tartalmaznia kell:

  • a) a támogatás felhasználásának célját,
  • b) részletes pénzügyi tervet a támogatás felhasználására vonatkozóan,
  • c) az önkormányzati és az állami adóhatóság által kiállított, 30 napnál nem régebbi igazolást a kérelmező köztartozás mentességéről,
  • d) a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy megfelel a külön jogszabályban meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
  • e) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kérelmező esetén a kérelmező nyilatkozatát arról, hogy átlátható szervezetnek minősül és
  • f) a kérelmező nyilatkozatát a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényben meghatározott összeférhetetlenség és érintettség esetleges fennállásáról.

Amennyiben a pályázó nem bíróságon bejegyzett szervezet, akkor a c) pontban meghatározott igazolás helyett a szervezet képviselője által aláírt nyilatkozatot kell csatolnia arról, hogy a szervezetnek nincs köztartozása.

A d), e) és f) pontokban megjelölt nyilatkozat formanyomtatvány a kérelem mellékletében megtalálható.

A pályázatok beadási határideje: 2024. március 19. napján 16 óra.

A pályázatokat papír alapon egy eredeti példányban a Szegvári Polgármesteri Hivatal (6635 Szegvár, Szabadság tér 2.) Emelet 11. számú irodájában kell leadni Magyar Zita ügyintézőnél.

A pályázatok elbírálására a soron következő képviselő-testületi ülésén kerül sor.

A pályázatok eredményéről minden pályázó a képviselő-testületi ülést követően, határozat formájában értesítést kap, a támogatási összeg folyósítása az önkormányzat mindenkori likviditási helyzetétől függően történik.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató