Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Évet zártak a Kurca-parti Óvodában

2 401

Májusban tartották anyák napi köszöntővel egybekötött évzárójukat a Kurca-parti Óvoda kis- és középső csoportjai.

Vigh Mária intézményvezető köszöntőjében elmondta, hogy örömmel szervezik a gyerekek számára az érdekes, közös programokat, mint például a nagyszülők napja, nyílt napok, gyermeknap.

„Nagy segítség és megkönnyebbülés számunkra is a szülőkkel való személyes találkozás élménye. Hiszen valljuk, hogy óvodás gyermekeink személyiségének fejlesztése, formálása, a család és az intézmény közös feladata, csak együttműködve lehet eredményes.”

A Ficánka, a Kisvakond, az Eszterlánc, a Szivárvány és a Nyitnikék csoportok óvodásai vidám verseket és mondókákat adtak elő, énekeltek, majd a műsor végén anyák napi verssel és virággal köszöntötték szüleiket és nagyszüleiket, akik érzelmes pillanatokat élhettek át.

A Nyitnikék csoport
Ficánka csoport
Szivárvány csoport
Kisvakond csoport
Az Eszterlánc csoport anyák napi köszöntője. A gyerekek anyukájuk elé állva mondták el versüket.
Az Eszterlánc csoport anyák napi köszöntője. A gyerekek anyukájuk elé állva mondták el versüket.
Az Eszterlánc csoport gyermekei egy otthon tanult verssel kedveskedtek az óvó néniknek
Mind az öt napon zsúfolásig megtelt a „zsibongó”

A Kisvakond csoportból ballagott Ajtai Dávid, Nana Noel, Pöszmet Alex, Schneider Tamás és Tóth Adrián.

A Kisvakond csoport ballagói

A Szivárvány csoportból Varró Lillian, Keller Gabriella és Bálint Dániel ballagott.

A Szivárvány csoport ballagói

A Mazsola csoport gyermekei a Művelődési házban megrendezett ballagási ünnepségen búcsúztak el a gondtalan óvodai évektől. A gyermekek ügyesen szerepeltek a családtagokkal és vendégekkel zsúfolásig megtelt nagyteremben.

Vigh Mária intézményvezető

A Mazsola csoportból Apró Leila, Apró Roland, Balogh Odett, Belovai Zoé, Bottyán Dorka, Dobai Zselyke, Dunai Dávid Lénárd, Fazekas Lajos Levente, Fekecs Attila Ákos, Gajda Adrián, Gudricza Izabella, Horváth Dóra, Katarof Lilla, Kiss Bence, Kiss Marcell, Koncz Benjámin, Márton Anna Éva, Mészáros Vendel, Misák Csongor, Szabó Panna Róza, Takács Andor, Takács Ármin, Tichcsev Szabolcs Ádám, Tóth Boglárka és Vigh Dorina Kata ballagott.

Őket szeptember elsején már a tanító néni és az iskolapad várja.

A Mazsola csoport ballagói

Az óvodai évzáró rendhagyó is volt a Kurca-parti Óvoda életében, hiszen Kondacs Mihályné és Pitiné Joó Márta óvónők nyugdíjba vonulnak. Példaértékű munkájukat elismerve, mindketten az Emberi Erőforrások Minisztériuma által adományozott Pedagógiai Szolgálati Emlékérem miniszteri elismerésben részesültek. Külön meglepetés volt, hogy az ünnepségen a családjuk is jelen volt.

Kondacs Mihályné, Klári óvó néni

„Kondacs Mihályné óvónői pályáját 1980-ben kezdte meg, még képesítés nélkül, pusztán gyermekszeretetéből ösztönözve.
Diplomáját 1985-ben szerezte a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Már itt megismerkedett a bábjáték módszertanával, ami később szakmai életútja meghatározó módszerévé vált.
Több településen, több óvodában is dolgozott (Szentes, Szegvár, Öcsöd, Hódmezővásárhely), ahol jó alkalmazkodó képességgel, empatikus, innovatív, elhivatott magatartással épült be a nevelő közösségek munkájába.
Empatikus, nyitott egyéniség, aki szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kiemelkedő munkát végezett.
A nevelési módszereit mindig úgy választotta meg, hogy a gyermekek érzelmileg biztonságban érezzék magukat, örömmel járjanak óvodába. Személyiségjegyeinek köszönhetően könnyen teremtett kapcsolatot minden gyermekkel és segítette őket abban, hogy megtalálják helyüket az adott csoportban és fejlődjenek egyéni képességeik szerint. A szülőkkel való kapcsolattartása a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapult.
A Magyar Bábjátékos Egyesület tagjaként törekedett a báb módszertan népszerűsítésére a kollégák körében. Több gyermek és felnőtt bábcsoport megalakítása, szakmai vezetése kötődik személyéhez. (a Szegvári Durbincs gyermek bábcsoport, a Hódmezővásárhelyi Mazsola felnőtt bábcsoport, a Szegvári Kerekerdő felnőtt bábcsoport) Valamint tehetséggondozó és fejlesztő jelleggel, szakkörként tart foglalkozásokat a Szegvári Bábmanókkal és a Mindszenti Bábvirágokkal.
A Kurca-parti Óvodában működő Anyanyelvi és Báb Munkaközösség vezetője.
Az óvodapedagógus több pályázat megírásában és megvalósításában részt vett. Önálló publikációi jelentek meg szakmai fórumokon, az Óvodai nevelés, a Magyar Bábjátékos Egyesület hivatalos kiadványaiban. Több jó gyakorlat megalkotója.
Intézményünk az Oktatási Hivatal Bábos Bázisintézménye, mely tevékenység során bázisintézményi koordinátor szerepet tölt be. Bemutató foglalkozásokat szervez a térség óvodapedagógusainak, ahol szakmai tanácsokat, tapasztalatokat, jó gyakorlatokat oszt meg az érdeklődőkkel.
Több alkalommal került sor Bábjátékos szakkör-vezetői képzés megszervezésére, melyben szintén nélkülözhetetlen volt szakmai elhivatottsága, hozzáértése, szervező munkája.
Többször vett részt bábos szakmai zsűri előtti megmérettetésen, egyénileg és csoportjaival is, szép eredményekkel. Munkáját több alkalommal is díjazták. Többek között a Mészáros Vincéné díj, és a Tanító öröksége díj boldog tulajdonosa.
A napi munkája során törekedett az együttműködésre, a kapcsolatok folyamatos építésére a kollégákkal és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel. Szakmai munkáját reális önreflexiók, rövid és hosszú távú célok kitűzésével és következetes megvalósításával végezete.
Mentori feladatokat is ellátott, ami nagy kihívást, felelősséget, és egyben nagy megtiszteltetést is jelentett számára. Megtett mindent annak érdekében, hogy tudását, tapasztalatait, gyermekszeretetét átadja, ezzel is hozzájárulva a leendő óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez.
Kondacs Mihálynét szakma iránti elkötelezettsége, kitartó és szorgalmas munkája a nevelőközösség meghatározó példaértékű tagjává tette.”

Pitiné Jóó Márta, Márti óvó néni

„Pitiné Joó Márta diplomáját 1984-ben szerezte a Szarvasi Óvónőképző Intézetben.
Dinamikus, lendületes egyéniség, aki szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kiemelkedő munkát végezett.
A nevelési módszereit a következetesség határozta meg. Magáénak vallja intézményünk tevékenységközpontú óvodai nevelési programját, melynek kidolgozásában aktív szerepe volt. Óvodás csoportjaiban törekedett ennek szellemében megvalósítani fejlesztő tevékenységeit, a gyermekeknek színes, élményekben, tapasztalati lehetőségekben gazdag programok szervezésével.
Aktív közreműködése segítette a „Kompetencia alapú óvodai nevelés” gyakorlati alapjainak bevezetését és 5 éves fenntarthatóságának biztosítását 2009.-től.
Pedagógiai munkájában mindig szem előtt tartotta az egyéni bánásmód elvének érvényesítését és a differenciált foglalkoztatást.
2001-ben a Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karán gyógytestnevelő szakirányú képzettséget szerzett. Ez megerősítette elkötelezettségét az egészséges életmódra nevelés, a mozgás népszerűsítése, a testi nevelés korszerű elveinek és gyakorlatának alkalmazása, továbbadása terén.
Tudását, tapasztalatait jól alkalmazza a napi munkája során, a diagnosztizált deformitások korrekciója (lúdtalp, gerincferdülés, csípőficam) miatt, terápiás céllal. Valamint megelőzésképpen, láb és tartásjavító tornagyakorlatok szervezésével.
2001 óta tart foglalkozásokat óvodás gyermekeknek, „ovi torna” elnevezéssel, játékos gyakorlatok mozgásformák alkalmazásával, mellyel elősegíti az óvodás gyermekek harmonikus testi fejlődését, közösségi kapcsolataik erősítését.
A különböző mozgásformák népszerűsítése iránti elkötelezettsége közösségi színtereken is megmutatkozott. Felnőtteknek tartott foglalkozásain, rendezvényeken való közreműködésében nyilvánult meg.
A szülőkkel való kapcsolattartását a mérési eredményeken alapuló, reális értékelés, a tervszerűség és következetesség jellemzi. Nyílt, őszinte kapcsolatot alakított ki a gyerekekkel és a pedagógusokkal egyaránt.
A napi munkája során törekedett az innovatív szemlélet alkalmazására, a folyamatos megújulásra, az együttműködésre, a kapcsolatok interaktív építésére a kollégákkal és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel.
Éveken keresztül látott el mentori feladatokat, ami nagy kihívást, felelősséget, és egyben nagy megtiszteltetést is jelentett számára. Megtett mindent annak érdekében, hogy tudását, tapasztalatait, gyermekszeretetét átadja, ezzel is hozzájárulva a leendő óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez.
Pitiné Joó Márta szakma iránti elkötelezettsége, kitartó és szorgalmas munkája a nevelőközösség értékes tagjává tette.”

A program végén a Mazsola csoport szülei köszöntötték az óvó néniket és nevelőket
A program végén a Mazsola csoport szülei köszöntötték az óvó néniket és nevelőket
A Kurca-parti Óvoda munkatársai

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató