Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Díszpolgára: Frajna András

1 972

A Kisboldogasszony Templom ünnepi szentmiséjén és Szegvári Falunapok ünnepi programján elhangzott laudáció

Isten szolgálatába állni rendületlen mély hitet, kitartást, belső erőt és elszántságot kíván. Kevesek képesek erre. Mégis erre a szolgálatra tette fel az életét 1963. június 23. egy fiatal pap. 

„Ő mindenkiért meghalt, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és föltámadt.”

Ezt a mondatot választotta hitvallásául. És ami csodálatosabb, meg is tartotta fogadalmát, hitét, és szerénységét, az élete a szolgálatról szólt. A hitről, hitről Istenben, Krisztusban és az emberben.

András atya nyolc éven át 1983-1991-ig szolgált Szegváron. Az ő nevéhez fűződik a plébániai hittan bevezetése, ő kezdeményezte az Egyháztanács megalapítását, majd a rendszerváltás után ő vezette be Szegváron az iskolai hittant. Az akkori hittanosok nagy szeretettel emlékeznek András atyára, aki 1991. szeptember 30-ig szolgált Szegváron. Innen 10 évre Monorra majd 2001-ben Kerepesre került.

A kerepesi templomban idén június 24-én, Keresztelő Szent János ünnepén megtartott gyémántmisén többen méltatták és felidézték munkássága, élete fő állomásait. Ferenc pápa is áldását küldte pappá szentelésének 60. évfordulója alkalmából. Sok szegvári részt vett ezen a misén. András atya amerre járt, mindenhol felújított, alapított, gyarapított. Kiváló közösségeket épített, hagyományokat indított útjára közösségeiben. A kerepesi polgármester köszöntőjében elmondta, hogy András atya az az ember, akihez érdemes fordulni jó szóért, megértésért, tanácsért, némi iránymutatásért. Feladatait töretlen hittel, méltósággal és alázattal végzi és így mutat élő példát a fiataloknak, a vele kapcsolatba került híveknek.

A 60 évből „mindössze” nyolc esztendőt szolgált Szegváron, és ez idő alatt is mély nyomot hagyott az akkori generáció gyermekeinek, a szülőknek, a híveknek a lelkében. Papi hivatásának egyik célja, hogy megérintse a lelkeket, és Isten szeretetére nevelje híveit. Neki ez sikerült. Aki ismerte szeretettel idézi meg mai napig alakját, és sokaknak befolyásolta későbbi életének döntését, hivatását, hitét. És ez hatalmas eredmény. A faluban szeretettel emlegetik jóságos, figyelmes, türelmes és mindig segítőkész természetét, példamutató életét. Sokan András atyától kaptak vigasztalást, bátorítást a nehézségek elfogadásához, a továbblépéshez.

A jónak emléke örökké él.

A mai világban, amikor már oly kevés valódi példa él egy-egy közösségben, akire őszinte, mély tisztelettel felnéznek, akinek az élete követhető minta, egy kimagasló személy világító fáklya, ami mutatja az utat. Hogy így is lehet. Szeretettel, alázattal, hittel, reménnyel és őszinte, tiszta odafordulással. Sőt, talán csak így lehet, mert így érdemes. A szent hivatás, amit az atya vállalt nem mindannyiunknak járható út. De az a lelkesedés és öröm, amit az atya megtalált és megélt a saját hivatásában, legyen a kijelölt út, hogy merre és legfőképp, hogy hogyan érdemes nekünk is a magunk útját végigjárni. Hogy lehet és kell tenni embertársainkért, önmagunkért, a közösségünkért. A hatás, amit kiváltott, a nyomok, amiket a lelkekben hagyott mutatja meg András atya igazi nagyságát. Nem a téglák, és a lefestett padok. Azok mind elporladnak. Hanem, amit a lelkekbe ültetett. Amit azoknak adott, akik ma itt vannak, vagy elmentek Kerepesre. Ez az ő igazi nagysága. A remény és a hit. Hogy mindaz, amit tett nem maga által teremtettnek hiszi, hanem tudja, hogy Isten segítette ezen az úton. Ahogy kalkuttai Szent Teréz anya mondta mindig „Én csak egy ceruza vagyok Isten kezében.” – ilyen csodálatosan fogó színes ceruza András atya is, aki hagyja hogy Isten alkosson általa, hagyja Isten fényét átáradni önmagán, hogy azon keresztül híveinek is adhasson és mindenkinek, akire rámosolygott élete során. Óriási ajándék mindazoknak, akik ismerhetik. A példa csodája pedig az, hogy akkor is hat, ha nem közvetlen az ismeretség.

Az alig egy évtizedes, de mélyreható és maradandó papi munka, példamutató élet, és alázattal végzett szolgálat teszi Frajna András atyát Szegvár egyik meghatározó alakjává. Mert, amit a lelkek őriznek, azt őrzi a közösség, és általa a település is. A szegváriak szeretete, emlékezete mindig örömmel, és melegséggel a szívében gondol az atyára, idézi szavait, tetteit, cselekedeteit.

Köszönetképpen, méltó és maradandó papi szolgálatáért, a szegváriakért egykor végzett önzetlen és áldozatos munkájáért Szegvár Nagyközség Önkormányzata Szegvár Díszpolgára címet adományozza Frajna András atyának!

Videóalbum

Frajna András ünnepi szentmiséje – 2023. augusztus 19.

Fotóalbum

73 photos
2023.08.19. 001 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 001 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 002 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 002 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 003 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 003 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 004 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 004 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 005 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 005 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 006 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 006 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 007 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 007 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 008 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 008 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 009 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 009 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 010 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 010 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 011 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 011 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 012 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 012 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 013 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 013 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 014 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 014 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 015 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 015 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 016 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 016 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 017 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 017 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 018 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 018 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 019 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 019 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 020 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 020 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 021 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 021 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 022 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 022 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 023 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 023 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 024 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 024 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 025 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 025 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 026 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 026 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 027 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 027 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 028 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 028 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 029 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 029 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 030 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 030 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 031 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 031 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 032 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 032 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 033 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 033 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 034 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 034 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 035 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 035 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 036 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 036 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 037 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 037 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 038 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 038 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 039 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 039 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 040 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 040 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 041 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 041 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 042 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 042 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 043 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 043 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 044 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 044 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 045 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 045 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 046 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 046 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 047 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 047 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 048 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 048 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 049 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 049 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 050 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 050 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 051 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 051 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 052 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 052 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 053 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 053 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 054 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 054 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 055 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 055 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 056 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 056 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 057 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 057 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 058 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 058 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 059 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 059 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 060 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 060 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 061 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 061 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 062 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 062 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 063 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 063 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 064 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 064 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 065 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 065 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 066 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 066 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 067 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 067 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 068 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 068 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 069 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 069 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 070 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 070 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 071 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 071 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 072 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 072 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 073 Frajna András ünnepi szentmiséje - Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg
2023.08.19. 073 Frajna András ünnepi szentmiséje – Fotó: PURGEL ZOLTÁN©.jpg

Szegvári képek, szegvári emlékek

Ezt a posztot ide kattintva megtalálod a „Szegvári képek, szegvári emlékek” Facebook csoportban is.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató