Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Fizetőparkolás Szentesen

1 899

2007. július 1-től Szentes városközpontjában 440 parkolóhelyen kérnek majd díjat a várakozásért reggel 8 órától délután 5-ig munkaszüneti- és ünnepnapok kivételével, óránként 120 forintot. A főutcai épületek mögött viszont már most is vannak parkolók, ahol ingyen várakozhatnak az autósok.
Következő hónap elejétől már fizetni kell a Kossuth és a nagyobb forgalmú utcákon Szentes belvárosában és összegyűjtöttünk minden anyagot, mely az üggyel kapcsolatos. 

Szentesen a fizető parkolási rendszert a Szentes Városi Önkormányzat Városellátó Intézménye üzemelteti.
Üzemeltető címe: 6600 Szentes, Kossuth tér 6.
Telefon / fax: (63)400-179, (63)510-338.
Üzemeltetési idő: munkanapokon 8 – 17 óráig.
Ügyfélfogadás: munkanapokon 9 – 17 óráig.
Pénztári órák: munkanapokon 9 – 13 óráig.

Fizető parkoló helyeket táblák jelölik, a táblákon nyíl jelzi a legközelebbi parkoló-automatahelyét. A városban 14 db parkoló-automata üzemel.

Parkolás igénybe vehető:
– Érvényes parkoló jeggyel,
– Bérlettel (teljes áru, mérsékelt áru, térítésmentes),
– Parkolási engedéllyel.

Várakozási (parkolási) díj: 120 Ft / óra, 60 Ft / 30 perc, napi jegy 720 Ft. Bérlet, engedély az üzemeltetőnél váltható, igényelhető. (havi, negyedéves, féléves, éves).

Pótdíj mértéke:
– 8 naptári napon belüli befizetés esetén egy órai parkolási díj mértékének tízszeres,
– 8 naptári napon túli befizetés esetén egy parkolási díj mértékének hússzorosa. Emelt pótdíj (ha a parkoló a mozgáskorlátozottaknak részére fenntartott parkolóhelyet engedély nélkül veszi igénybe):
– 8 naptári napon belüli befizetés esetén egy órai parkolási díj mértékének húszszorosa,
– 8 naptári napon túli befizetés esetén egy parkolási díj mértékének negyvenszerese. A fizetési felszólítással, pótdíjjal szemben a Használónak lehetősége van írásban vagy személyesen kifogást emelnie, az Üzemeltetőnél.
A várakozási díjat a tervezett parkolás időtartamára előre kell megfizetni. A szolgáltatás a parkoló gépjárművek őrzésére nem terjed ki. A fizető-parkolóhelyeken is be kell tartani a KRESZ szabályait.

Korlátozott várakozási terület leírása:
1. Kossuth tér 5. számtól a Kossuth Lajos u. 36/C. számig,
2. Klauzál u. 1-3. szám előtt, és a Kossuth Lajos u. 26. számtól a Klauzál Gábor u. 10. számig,
3. Horváth Mihály u. mind két oldala (Kossuth Lajos u. 10. számtól a Horváth Mihály u. 16. számig,
a Kossuth Lajos u. 12. számtól a Horváth Mihály u. 19. számig),
4. Jövendő u. mind két oldala,
5. Kossuth tér északi és keleti oldala (Kossuth tér 4-5 számú ingatlanok előtt),
6. Petőfi Sándor u. szakaszának nyugati oldala
(1-7/a számig, a megállási tilalommal nem érintett szakasza),
7. Ady Endre u. 1-25 számig
8. Erzsébet tér körben (Kossuth tér 1. szám ingatlan mellett mindkét oldalon, Kossuth tér
6. szám ingatlan előtt Erzsébet téri oldalon, valamint Erzsébet tér 1. 2. 3. 4. számingatlanok,
9. Erzsébet tér 1. szám ingatlan Szent Imre Herceg utca előtti szakasz.

Parkoló órák helyei:
1. Erzsébet tér és Szent Imre Herceg u. torkolat,
2. Kossuth tér 6. (Polgármesteri Hivatal melletti parkoló előtt),
3. Petőfi Sándor u. 5. szám (Kondy-Comp üzlet előtt),
4. Kossuth Lajos u. 3. szám (Posta épület előtt),
5. Kossuth Lajos u. 15/a (KSH —Bank előtt a járdán),
6. Kossuth Lajos u. 23. számú ingatlan előtt, a járdán,
7. Kossuth Lajos u. 34. sz. (Piramis üzlet előtt a járdán),
8. Kossuth Lajos u. 24. számú ingatlan előtt (OTP mellett a sarkon),
9. Kossuth Lajos 12. számú ingatlan sarkán (utazási iroda),
10. Kossuth tér 5. számú ingatlan előtt, (Modell Divat Butik előtt),
11. Ady Endre u. 7 számú ingatlan előtti járdán,
12. Ady Endre u. 17. szám (Gyermek orvosi rendelő előtt),
13. Klauzál u. 10. szám (kiemelt járda előtt),
14. Horváth Mihály- Jövendő u. torkolat (cukrászda előtti sarok).

A fizető-parkolóhelyet minden várakozó jármű az alább felsoroltak alapján veszi jogosan igénybe:
1. érvényes parkoló jeggyel;
2. bérlettel;
3. díjmentes engedéllyel;
4. mozgáskorlátozott arra jogosult engedéllyel rendelkezik. .

Kivétel:
1. A megkülönböztető fény és hangjelzést használó járművek,
2. Segédmotor kerékpárok, kerékpárok,
3. Közérdekből történő veszély,- hibaelhárítást végző járművek,
4. Diplomácia mentességet élvező személy ilyen hatósági jelzéssel ellátott gépjárművek,
5. Az utasra várakozó, foglalt jelzésű taxi.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató