Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Tanévet zártak a Kurca-parti Óvodában, elballagtak a nagycsoportos gyerekek

3 245

Májusban tartották anyák napi köszöntővel egybekötött évzárójukat a Kurca-parti Óvoda kis- és középső csoportjai. A Mazsola, a Ficánka, a Kisvakond és a Nyitnikék csoportok gyermekei izgatottan készültek erre a napra és nagyon színes, színvonalas műsorral örvendeztették meg közönségüket, a műsor végén pedig anyák napi verssel és virággal köszöntötték szüleiket és nagyszüleiket, akik megható és örömteli pillanatokat élhettek át.

Vigh Mária intézményvezető köszöntőjében elmondta, hogy örömmel szervezik a gyerekek számára az érdekes, közös programokat, mint például a nagyszülők napja, nyílt napok, gyermeknap.

„Nagy segítség és megkönnyebbülés számunkra is a szülőkkel való személyes találkozás élménye. Hiszen valljuk, hogy óvodás gyermekeink személyiségének fejlesztése, formálása, a család és az intézmény közös feladata, csak együttműködve lehet eredményes.”

2023. május 12. – Mazsola csoport

2023. május 16. – Kisvakond csoport

2023. május 18. – Ficánka csoport

2023. május 26. – Nyitnikék csoport

Elballagtak a nagycsoportos gyerekek

Az Eszterlánc és a Szivárvány csoport gyermekei a május 27-én a Művelődési házban megrendezett ballagási ünnepségen búcsúztak el a gondtalan óvodai évektől. A gyermekek ügyesen szerepeltek a családtagokkal és vendégekkel zsúfolásig megtelt nagyteremben.

Vigh Mária intézményvezető köszöntötte az ünnepségükön megjelent Szabó Tibor György polgármestert, intézményük volt vezetőit – Gémes Pálnét, Csurka Zoltánnét és Nagy Imrénét -, Andrási Elemér plébánost, Vighné Németh Ildikót a Forray Máté Általános Iskola vezetőjét, az első osztályos tanító néniket, Papp Jánost a SZEESZI vezetőjét és a Kurca-parti Óvoda jelenlegi és nyugdíjas dolgozóit.

„A mai rendezvény főszereplői az Eszterlánc és Szivárvány nagycsoportos óvodások. Nagy izgalommal készültek a mai napra. Felelevenítették óvodás emlékeiket, tanult verseiket, dalaikat.
Rengeteg élménynek, eseménynek, ünnepnek, rendezvénynek lehettek részesei óvodás éveik alatt.
Rúgták a labdát Bozsikosként, voltak a Boldog Óvoda program részesei, befogadták, óvták, szerették társaikat a Nyugi Ovi programhoz kapcsolódva. Kirándultak, bicikliztek, jártak erdőt-mezőt-vízpartot Zöld Óvodásként.
Köszönjük munkatársainknak, hogy biztosították számukra ezeket a lehetőségeket!
Köszönjük a kedves szülőknek is, hogy támogatták törekvéseiket, meghallgatták és elfogadták tanácsaikat, együttműködtek velük a gyűjtőmunkáikban. Hiszen valljuk, hogy ebben az életkorban a gyermekek nevelése csak a szülők és az Intézmény munkatársainak közös munkájával lehet eredményes.
Most elérkezett az idő amikor ezek a gyerekek már önálló véleményt is tudnak nyilvánítani az őket körülvevő világról. Az Óvoda fészkének melegét szárnyakra cserélik és reméljük felszabadultan repülnek majd, a mesék, a betűk és számok birodalmában immár a tanító nénik irányításával.
Kedves Szülők! Kérem Önöket álljanak mellettük továbbra is megértéssel, szeretettel, támogatással, ha szükséges segítséggel, úgy ahogyan azt eddig is tették!”

Összesen 24 gyermek búcsúzott óvodás éveitől, őket szeptember elsején már a tanító néni és az iskolapad várja.

Az Eszterlánc csoportból ballagott Bardóczi Bence Gábor, Bari Annabella Borostyán, Gyenes Ádám, Gyömbér Ádám, Hajzler Csaba, Kováts Natasa, Marsovszki Dávid, Nándori Kolos, Pázsik Bianka, Szabó Panna Róza és Tichcsev Szabolcs Ádám. Szűcsné Ábrahám Mária óvónő, Kozma Szilvia és Ohratka Regina dajka búcsúzott csoportjuk óvodásaitól.

A Szivárvány csoportból ballagott Bleier Boglárka Emma, Bognár Zoé, Gombos Ákos, Morzsik János Gábriel, Potor Kata Edit, Rácz Zita, Rozgonyi Kinga, Szabics Dániel, Száraz József, Széll Eszter, Szép Luca Panna, Varga Alina Erzsébet és Vida Gábor Márton. Homoki-Szabóné Köves Vivein és Pitiné Joó Márta óvónők, Sipter-Rehák Réka pedagógus asszisztens és Gyenesné Kobzos Ágnes dajka búcsúzott csoportjuk óvodásaitól.

Elballagott Icu óvó néni, Márta óvó néni és Edit néni is

Az óvodai évzáró rendhagyó volt a Kurca-parti Óvoda életében, hiszen Ráczné Purgel Ilona óvónő, Tóthné Hossó Márta óvónő és Puskás Istvánné élelmezésvezető úgy döntöttek, megkezdik megérdemelt pihenésüket és nyugdíjba vonulnak. Vigh Mária intézményvezető búcsúztatta kollégáit, Szabó Tibor György polgármester virágot adott át a nyugdíjba vonuló óvodai dolgozóknak.

Puskás Istvánné búcsúztatása

Puskás Istvánné

„A mai nap nem csak ballagó óvodásainknak jelent különleges élményt. Három kollégánk is búcsúzik, nemcsak a tanévtől, hanem intézményünktől is, megérdemelt nyugdíjba vonulásuk okán.
Kollégánk Puskás Istvánné, Editke néni úgy döntött, hogy 35 év szolgálati idő elérésével megkezdi megérdemelt pihenését és nyugdíjba vonul.
Editke Makón végezte középiskolai tanulmányait, majd 1983-ban az ÁFÉSZ munkatársaként, könyvelőként kezdett dolgozni.
Óvodánkba 1989-ben került, ahol élelmezésvezetőként vezette a főzőkonyha munkáját. Az akkori viszonyoknak megfelelően, mindent papír alapon könyvelve koordinálta a konyhai dolgozók munkáját, a nyersanyagok beszerzését, a heti étrend összeállítását, a konyhai munkafolyamatokat, a térítési díjak beszedését.
Ő volt, aki elsőként üdvözölte a belépő óvodásokat és szüleiket a gazdasági irodában. Közvetlen, segítőkész, barátságos viselkedése mindenkiben bizalmat ébresztett.
Több alkalommal vett részt továbbképzéseken, ahol frissítette ismereteit, tudásanyagát. Kész volt mindig megújulni, lépést tartani a technika fejlődésével is.
Mindig nagy hangsúlyt fektetett az egészséges életmód alapjainak megteremtésére az étkeztetés terén. Nem csak az előírások miatt, hanem saját meggyőződése szerint formálta a mi ízlésünket is a konyhatechnikai újítások, az alapanyagok megismerése, elfogadása irányában.
Hosszú évek munkája során jó kapcsolatot ápolt beszállítóinkkal.”


Tóthné Hossó Márta óvónő búcsúztatása

Tóthné Hossó Márta

„Tudjuk, hogy sosem vágytál a nagy nyilvánosságra, csendes, szerény jelenléteddel támogattad nevelőtestületünk munkáját. A gyerekek mindig számíthattak ölelő karjaidra, vigasztaló szavaidra, buzdító támogatásodra. Az utóbbi időben stabil, megbízható segítséget jelentett számunkra a délutáni időszakban jelenléted, a kollégákkal tanúsított empatikus, együttérző viselkedésed.
Életed során sok kihívással kellett szembenézned, s Te minden alkalommal megerősödtél a terhek súlya alatt.
Munkaviszonyod 1982-ben indult a Pankotai Állami Gazdaságban, ahol laboráns munkakörben dolgoztál, majd ezt hasonló munkák követték a Szentesi Vetőmag vállalat, a Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. berkeiben.
1997-ben kerültél először óvodánkba, -ahol a ranglétrát végig járva- dolgoztál óvodapedagógus, dajka néni és pedagógiai asszisztens helyettesítőjeként is.
Óvodapedagógusi diplomát 2003 júniusában szereztél a Tessedik Sámuel Főiskolán. Ezzel példaként szolgálsz minden szakma iránt érdeklődő előtt. Hogy soha nem késő elkezdeni, hiszen lám többgyermekes édesanyaként, felnőtt fejjel, munka mellett is képes valaki elérni azt a kitűzött célt, azt az álmot amit igazán szeretne!
Kedves Márti Óvónéni!
Kívánom, hogy gyűjts össze magadnak további álmokat, vágyakat! Teljesítésükhöz legyen jó egészséged, kitartásod!
Magam és munkatársaim nevében szívből gratulálok. Kívánok aktív, tevékeny nyugdíjas éveket családod körében. Óvodánk kapui mindig nyitva állnak előtted, szeretettel várunk vissza.
Szentelj több időt Magadra, olvasásra, pihenésre, kikapcsolódásra, utazásra, természetjárásra! Gyűjtsd Te is a felejthetetlen pillanatokat unokáiddal, családoddal!”


Ráczné Purgel Ilona óvónő búcsúztatása

Ráczné Purgel Ilona

„Ráczné Purgel Ilona 1963. augusztus 20-án született. Óvónői pályáját 1981-ben kezdte meg, még képesítés nélkül, pusztán gyermekszeretetéből ösztönözve. Diplomáját 1984-ben szerezte a Szarvasi Óvónőképző Intézetben. Már itt megismerkedett a bábjáték módszertanával, amit később szakmai életútja során hatékonyan alkalmazott.
Azon kevesek közé tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy egy munkahelyen töltötték le teljes munkaviszonyukat. Tiszta szívvel, nyitottsággal, jó alkalmazkodó képességgel, empatikus, innovatív, elhivatott magatartással épült be a nevelő közösség munkájába.
Toleráns, nyitott egyéniség, aki szakmai ismereteit folyamatosan bővítette, a gyermekek oktatása-nevelése érdekében kiemelkedő munkát végezett.
A nevelési módszereit mindig úgy választotta meg, hogy a gyermekek érzelmileg biztonságban érezzék magukat, örömmel járjanak óvodába. Személyiségjegyeinek köszönhetően könnyen teremtett kapcsolatot minden gyermekkel és segítette őket abban, hogy megtalálják helyüket az adott csoportban és fejlődjenek egyéni képességeik szerint. A szülőkkel való kapcsolattartása a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapult.
Mentálhigiénés szakvizsgás végzettsége hozzájárult munkája során a szülői nevelési attitűdök formálásához. Hosszú éveken keresztül látta el az óvoda gyermekvédelemmel kapcsolatos feladatait, mely munka során kapcsolatot tartott fenn a jelzőrendszer szakembereivel, az érintett családokkal, munkatársakkal. Mindig törekedett a kompromisszumok keresésére, konszenzus kialakítására, a kommunikáció módszereinek megfelelő alkalmazására az érintettekkel. A segítségre szoruló családok is bizalommal fordultak hozzá.
Vallásos neveltetésének, hitének köszönhetően mindig a pozitív személyiségtartalmakat ismerte fel gyermekben, felnőttben egyaránt. Tolerálta, elfogadta a „másságot”, legyen szó külső megnyilvánulásról, vagy belső értékrendről.
A napi munkája során törekedett az együttműködésre, a kapcsolatok folyamatos építésére a kollégákkal és a pedagógiai munkát segítő szakemberekkel. Szakmai munkáját reális önreflexiók, rövid és hosszú távú célok kitűzésével és következetes megvalósításával végezete. Örömmel vett részt az intézményi szakmai munkacsoportok munkájában, szívesen bábozott a Kerekerdő bábcsoport tagjaként. Varrott bábjait, jelmezeit, dekorációit megőrizzük.
Mentori feladatokat is ellátott, ami nagy kihívást, felelősséget, és egyben nagy megtiszteltetést is jelentett számára. Megtett mindent annak érdekében, hogy tudását, tapasztalatait, gyermekszeretetét átadja, ezzel is hozzájárulva a leendő óvodapedagógusok szakmai fejlődéséhez.
Az intézményen kívül is önzetlenül vállalt feladatokat a település szépítésében, rendezvényeken való dekorációk létrehozásában, gyerekeknek tartott kézműves foglalkozásokon, táborokban való közreműködéssel. Több civil szervezet munkájában vesz részt, mutat példát, adja át megszerzett tudását a fiatalabb nemzedéknek. Nevéhez kötődik, hagyományt teremtően a települési betlehemes játékok szervezése.
Ráczné Purgel Ilona szakma iránti elkötelezettsége, kitartó és szorgalmas munkája a nevelőközösség meghatározó, példa értékű tagjává tette.”


Tóthné Hossó Márta, Puskás Istvánné, Ráczné Purgel Ilona

Videóalbum

Az Eszterlánc és a Szivárvány nagycsoportok tanévzáró és ballagási ünnepségén 83 perc terjedelmű amatőr videofelvételt készítettem a teljes műsorról. Az ultra HD felbontású videó megtekinthető a gombra kattintva.

Évzáró és ballagás a Kurca-parti Óvodában – 2023. május 27.

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató