Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

A Tanító Öröksége Díj kitüntetésben részesült Halász Ottóné

1 572

Szegvár Nagyközség Önkormányzata ebben az évben Halász Ottóné tanító néninek ítélte oda a Vértes Judit által alapított „A Tanító Öröksége Díjat”.

Az elismerést Szabó Tibor György polgármester adta át a Szegvári Forray Máté Általános Iskola ma délelőtt megrendezett ballagási ünnepségen.

Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008. számú rendelete alapján A TANÍTÓ ÖRÖKSÉGE DÍJ adományozható azon helyi pedagógusok részére, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő teljesítményt értek el a településen a gyermekcentrikus oktató-nevelő munka, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, részt vesznek a település közéletében, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben egyaránt.

Halász Ottóné szakmai életútja

Negyven éves pedagógiai múltra tekint vissza. Azok közé a szerencsés emberek közé tartozik, akik azt tehetik pályafutásuk alatt, amit kisgyermek korukban megálmodtak. „Pedagógusnak születni kell”, gyakran hallotta ezt a kijelentést. Fiatalon azonban megtapasztalta, hogy ez kevés. Változó világunkhoz alkalmazkodva állandóan keresni kell a szakmai megújulás minden lehetőségét ahhoz, hogy a megszerzett tudást átadva alkotó, kreatívan gondolkodó, boldog gyermekeket nevelhessünk. Pedagógusnak lenni egy életre szóló elhivatottság.

A gimnáziumi érettségi vizsga megszerzése után, 1983-ban képesítés nélkül kezdte pályáját Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében Sályban, a helyi Mozgásjavító Általános Iskolában. Gyermekfelügyelőként mozgáskorlátozott, enyhe fokban értelmi és testi fogyatékos gyermekek ellátásában vett részt. Feladata az intézményben a gyermekgondozás mellett, a kommunikációs képesség fejlesztése a szabálykövető magatartás tudatosítása. Az empátia, tolerancia a másság elfogadása mellett megtanulta, hogy a vidámság, a derű fontos része a pedagógiának. Az első munkahelyen megszerzett tapasztalatai mély benyomást tettek rá.

1984-ben képesítés nélküli nevelőként a Szegvári Forray Máté Általános Iskolába került, miközben 1987-ben a Jászberényi Tanítóképző Főiskola levelező tagozatán általános iskolai tanítói diplomát megszerezte. Huszonegy éven keresztül tanította a településen alsó tagozatosokat. Arra törekedett, hogy az itt élő családok problémáit ismerve, diákjai harmonikus személyiségfejlődésű, kreatív egyénekké váljanak, akik megállják helyüket az oktatás más szegmenseiben, s majd az életben is.

A Közigazgatás korszerűsítésének folyamatában az oktatásszervezés területén is felértékelődött a Kistérségek szerepe. A Kistérségi társulás keretében 2005. április 1-jén önállóan gazdálkodó intézményként megalakult Szentesen a Pedagógiai Szakszolgálat. 2005. május 14-én önkormányzati áthelyezéssel került oda. Fejlesztőpedagógusként nemcsak saját, hanem egy másik településen is felvállalta a tanulási problémákkal küzdő gyermekek megsegítését, felemelését, az utazó pedagógus hálózat keretében. A Szakértői munkaközösség tagjaként aktívan részt vett a szakértői tevékenységben, a tanulási nehézség diagnosztizálásában. 2013-ban Szentes város és a tankerület által „A jövő nemzedékért végzett áldozatos nevelő-oktató munkájáért” elismerésben részesült.

Kilenc év utazópedagógia, szakértői tevékenység után újra a Szegvári Forray Máté Általános Iskolában tevékenykedik.

Visszatérve a Forray Máté Általános Iskolába a teljes körű egészségfejlesztés (TIE) programban vállalt feladatokat. Támogató szakértőként dolgozott három éven keresztül az Esélyteremtés a köznevelésben nevű EFOP pályázatban.
2018-ban és 2020-ban tankerületi elismerésben részesült.

Tanítónőként arra törekedett, hogy az osztályába járó gyermekek képességük tükrében maximális tudást szerezzenek. A tehetséges tanulókat rendszeresen felkészítette versenyekre. Tanítványai, eredményesen szerepeltek megyei fordulókon is. A tanulási korlátokkal küzdő gyermekek tanórai megsegítése, s szakmai tudásának bővítése érdekében továbbképzéseken, tanfolyamokon vett részt, másoddiplomát szerzett. Munkaközösség-vezetőként igyekezett vezetőivel, kollégáival együttműködve az intézmény érdekeit képviselni, elfogadó, támogató légkört gyors, hatékony problémamegoldást képviselni.

Szakmai továbbképzései:
A „Sindelar-Zsoldos” tanfolyam, „Diszlexia prevenció” tanfolyam, „Értem, tudom, szeretem- útjelző a matematika tanításához” tanfolyam, „Gyakorlati segítségnyújtás a tantárgyi programok, tanmenetek készítése” c. tanfolyam, Delacato – Mozgásterápia tanfolyam.

Az „Intézményi Minőségirányítási Program” elkészítéséhez, a pedagógusok munkájának értékeléséhez szerezett ismereteket, a Junior Önfejlesztő Iskolák Egyesülete által szervezett továbbképzésen, illetve a Qualitas Vezetőképző, Tanácsadó és Szolgáltató Iroda által szervezett, „A pedagógusok munkájának értékelése” című továbbképzésen.
A 2004/2005. tanévben a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán szakvizsgázott pedagógus követelményeinek tett eleget, „Differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek”-et szerzett.

2013. január 12-én a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Karán, fejlesztőpedagógus diplomát kapott.

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató