Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Megint kitört az ész vulkán

3 582

– ezzel a címmel küldte el a Szegvár Online olvasója levelét, hogy azt név nélkül tegyük közzé portálunkon. Habár a Gémes Lászlót bíráló levélben megfogalmazottak igaznak bizonyulnak, a személyeskedő stílus és a Szentesi skacok oldalról átvett tartalom miatt ezt egyelőre nem tudjuk teljesíteni. (Továbbra is várjuk olvasóink levelét, csak kiemelten fontos a felhasználói szabályzat betartása.)

Ugyanebben a témában ma délután megjelent Szabó Tibor György, Szegvár polgármesterének helyreigazítása, így inkább az alábbiakban szó szerint azt közöljük. 

Forrás: www.szegvar.hu. A kiemelt fotó illusztráció.

Küszöbön a kampány?

Kedves Szegváriak!

Nem sokat kellett várni Gémes úr előző haknizása után az újabb támadásra. Először a kátyúzással lepett meg. Sajnálatos és szomorú, hogy mint megyei elnök, csak ennyivel tudja támogatni a „szeretett faluját”. Bárcsak a csatornázás utáni úthelyreállításoknál lett volna ilyen aktív, segítőkész és agilis, hiszen ekkor volt rá lehetősége. Felvetődik az kérdés is, hogy az állami tulajdonú martaszfalthoz hogyan tud bárki is hozzájutni, sőt másoknak ígéretet tenni arra, hogy „megpróbál szerezni” még.

Nem telt el 24 óra, és jött a következő csúsztatás. Megyei elnökünk a jogtalan földhasználat ügyében ötödik próbálkozásról ír. Valótlanul. Véleményünk szerint, ha a polgármester a jogszabályokat megsértve haszonbérleti szerződés megkötése és bérleti díj megfizetése nélkül saját maga műveli az önkormányzat termőföldjét, az bűncselekmény, nevezetesen hűtlen kezelés. Feljelentést tettünk a rendőrségen (1. próbálkozás), de a feljelentés elutasításra került, amely ellen az ügyészségnél kifogást tettünk. A kifogás alapján az ügyészség a nyomozás folytatására szólította fel a rendőrséget, amely ennek ellenére újra elutasította a feljelentést. Az ügyészség az újabb kifogást már elutasította, így egyetlen lehetőség maradt: pótmagánvádlóként bíróságra vinni az ügyet. A Szegedi Törvényszék először tárgyalást tűzött ki, majd megszüntette az eljárást arra való hivatkozással, hogy az Önkormányzatot ért vagyoni sérelem esetén az ügyészség képviselheti kizárólagosan a vádat. Az Önkormányzat, mint sértett nem bizonyíthatja be igazát a bíróságon, ha az ügyészség szerint nem történt bűncselekmény.

A haszonbérleti díj megtérítése érdekében polgári pert is kellett indítani (2. próbálkozás), amelyet a bíróság azért utasított el, mert haszonbérleti szerződés létezése nélkül haszonbérleti díjat nem követelhet az Önkormányzat. A perköltség összege nem érte el a 100000 Ft-ot sem, melyet az Önkormányzat kifizetett. A „pletykák szerint” Gémes úr kiegészítette 100000 Ft-ra, és az óvodának ajánlotta fel. Ez az összeg az óvodai alapítvány számlájára került. Bizton állítom, hogy senkinek nem mondtam olyat, hogy ezt az összeget tilos elkölteni.

A most posztolt polgári keresetet kártérítés címén nyújtotta be az önkormányzat (3. próbálkozás). Ez az eljárás még folyamatban van, erről már többször beszámoltam Önöknek. Joggal merül fel a kérdés: mely magyar állampolgár teheti azt meg, hogy haszonbérleti szerződés nélkül, más földtulajdonát használja? És, ha ez a földhasználó történetesen éppen a település vezetője – tehát a saját települését károsítja meg, a képviselő-testület hozzájárulása nélkül-, akkor mi lett volna a helyes eljárás Önök szerint?

Tudniuk kell, hogy a földhasználati díj megfizetésére az Önkormányzat több alkalommal is felszólította Gémes urat, nem fordultunk rögtön a bírósághoz. A bírósági feljelentésre csak a többszöri felszólítás után került sor. Felhívtuk a figyelmét arra is, ha nem fizet, akkor fel kell jelentenünk. Ha akkor fizet, akkor már rég el lenne felejtve az ügy, de ő nem ezt választotta. Pökhendi módon kijelentette, hogy polgármesterként megengedte magának a földterület használatát. Ezek mind kiderülnek abból, amit Gémes úr a saját Facebook oldalára most és korábban kitett.

Az azért ismételten meglepett, hogy községünk általam soha meg nem bántott plébánosa is méltatlan hozzászólásokat ír. Krisztus nemcsak arra tanít, hogy legyünk kitartóak. Ismerem Jézus legfontosabb tanításait, igyekszem eszerint élni. Továbbá ismerem Mózes tanítását is, többek között a Tízparancsolatot, amelyet ezek szerint a mi plébánosunk eléggé sajátosan értelmez.

Kedves gondolkodó és jóérzésű Szegváriak!

Kérem, vegyék a fáradságot, olvassák el, és értelmezzék a Gémes úr posztja alá tett dokumentumokat, amelyből egyértelműen kiderül, hogy jogos a követelése az Önkormányzatnak.

Én, mint a településért, a település vagyonáért lelkiismeretesen felelősséget vállaló vezető, polgármesteri eskümhöz híven, MINDEN ÜGYBEN a törvény betartásával járok el. Soha nem a bosszúvágy vezérel, hisz okom sincs rá. Teljes mértékben egyetértek a hozzászólókkal abban, hogy „szégyen és szomorú”, ami a községünkben megy. Remélem észrevették azt is, hogy ki kezdi folyamatosan gerjeszteni az indulatokat.

Maradok tisztelettel,

Szabó Tibor György polgármester

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató