Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

A Képviselő-testület 2005. május 26-án tartott ülésén elhangzottakról

0 339

Kérjük vedd figyelembe, hogy ez a bejegyzés már több mint egy évvel ezelőtt jelent meg.


Az egyes témákhoz elhangzott hozzászólásokat szó szerint idézzük, azzal a célzattal, hogy képet kapjanak egy-egy ülésről, a vitákról, állásfoglalásokról.
A Polgármester beszámolója a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről.
Szenczi Sándorné polgármester előterjesztette a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló beszámolót (5. sz. melléklet).
Megkérdezte, van-e valakinek kérdése?
Kádár György képviselő elmondta, néhány fejlesztéssel kapcsolatban van véleménye, amely hosszadalmas.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, ha a munkálatok befejeződtek, írásos tájékoztatót fog készítem.
Kádár György képviselő elmondta, néhány dologgal nincs tisztában. A Kurca kotrásával kapcsolatban már korábban kifejtette véleményét. Hosszú távú fejlesztési program szerepel a Kurca tisztítására, kotrására. Tavasszal elkezdődött egy olyan munkafolyamat, amelyről újságon keresztül értesült ő is és a lakosság is. Úgy gondolja, hogy a települést érintő kérdések a képviselő-testületre tartoznak. Egyetért a társadalmi munka kezdeményezéssel, viszont azt szakmai irányítással kell végezni. Véleménye szerint a Mezőgazdasági, Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság önhatalmúan végezte el a tisztítási feladatot annak ellenére, hogy a bizottságnak nincs önálló döntési joga. A feladat elvégzéséhez a Vállalkozók Bizottságától 500 e Ft-ot kértek. Elmondta, személyesen is megnézte a Kurcán végzett munkálatokat, amely szakmailag kifogásolható.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, a hosszú távú terv elkészült, pályázat kiírás ára várnak. Elképzelhető, hogy addig még el fog telni néhány év. A híd környéke már nagyon elhanyagolt volt, ideje volt annak a rendbetétele.
Amikor az ATIKÖVIZIG elrendelte az árvízvédelmi készültséget, akkor ingyen adtak gépet és embereket is a nádvágáshoz. A Vállalkozók Bizottságától azért kértek támogatást, hogy még néhány munkát el tudjanak végeztetni a géppel. Élő víz majd csak a nagy kotrás után lesz. Tiszteletre méltónak tartja azt az elhatározást és kezdeményezést, hogy vannak emberek, akik önként részt vállalnak társadalmi munkát. Ehhez nem kell a képviselő-testülettől engedélyt kérni.
Kádár György képviselő megjegyezte, a leendő Milleneumi park területén minősíthetetlen munkát végeztek.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, meg fog valósulni a Milleneumi park. Most még ez egy kezdeti szakasz és nem lát itt semmi problémát. A park majd idővel szépen ki fog épülni, jelenleg a tereprendezés folyik. Megjegyezte, nem végeztek olyan jellegű munkát, amelyhez testületi döntés kellett volna.
Kádár György képviselő nem tartotta helyesnek, hogy a település lakói újságon keresztül értesültek arról, hogy milyen munkálatok folynak a községben. Ismételten elmondta, a munkálatok elvégzése szakmailag kifogásolható.
Csurka Zoltánné óvodavezető megjegyezte, a faültetésben olyan emberek vettek részt társadalmi munkában, akik erdészeti iskolát végeztek.
R. Nagy Mihály képviselő Kádár György képviselő felvetésére elmondta, a faluszépítők dolgoztak a leendő Milleniumi park területén, a Mezőgazdasági Bizottságnak ahhoz semmi köze. Hozzátette, a képviselő-testület döntötte el, hogy azon a területen emlékpark lesz.
Gémes László képviselő elmondta, Ő nem írt egyetlen újságba sem cikket, megkereste Őt egy újságíró, akinek a kérdéseire válaszolt. A cikk jóváhagyása nélkül jelent meg. Úgy tudja, még az előző testület döntötte el, hogy hol legyen a helye a Milleneumi parknak. A faültetéssel kapcsolatban elmondta, erdész választotta ki, hogy milyen fákat ültessenek a területre és nem Piti Tibor ásta ki a helyüket, hanem egy vállalkozó, aki évek óta társadalmi munkát végez.
A harmadik körzet új háziorvosának bemutatkozása
5.) Egyéb előterjesztések
Szenczi Sándorné polgármester kérte, hogy a fő napirendi pontok tárgyalása előtt vitassa meg a testület a harmadik háziorvosi körzet működését. Elmondta, égető probléma a harmadik háziorvosi körzet ellátása. Tájékoztatta jelenlévőket arról, hogy január óta folynak a tárgyalások Dr. Balázs Sándor úrral, akit felkért, hogy jelen testületi ülésre jöjjön el. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a doktor úrral átment az orvosi rendelőbe, felmérték, melyek azok az elengedhetetlenül fontos orvosi műszerek, amelyekre szükség van a munka végzéséhez.
Szabó Tibor képviselő megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 11 fő.
Dr. Balázs Sándor orvos megállapította, hogy a rendelőben rendkívül gyér a műszerellátás. Erre vonatkozóan doktor úr készített egy felmérést és hivatalos árajánlatot is kért a műszerek beszerzésére vonatkozóan.
Elmondta, megtekintették a szolgálati lakást is, beszéltek az ott lévő hiányosságokról. A lakásban nagymértékű felújításra van szükség. Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a leendő orvost egyelőre közalkalmazottként fogják alkalmazni a kevés kártya szám miatt. Elmondta, hogy Dr. Balázs Sándor orvosi szakvizsgáit kiváló eredménnyel végezte el.
Felkérte Dr. Balázs Sándor orvost, röviden mutatkozzon be a képviselő-testület előtt.
Kovács Béla és Gémes László megérkezett az ülésre, így a képviselők száma 13 fő.
Dr. Balázs Sándor orvos röviden ismertette önéletrajzát. Elmondta, egy bizonyos kétely merült fel benne a tekintetben hogy Szegváron szükség van-e egy harmadik körzet beindítására. Egy körzetet fenntartani a beteglétszám után járó OEP finanszírozásból lehet. Nem tudja, a betegek visszajárnak-e majd a körzetbe. Megjegyezte, a két háziorvosnak elég nagy terhet jelent a betegek orvosi ellátása a harmadik körzet helyettesítése miatt. Elmondta, a rendelő orvosi műszerekkel egyáltalán nincs felszerelve, mindössze egy régi számítógépet és monitort látott a helyiségben. A polgármester asszony megbízta őt azzal, hogy nézzen utána, melyek azok az elengedhetetlenül fontos orvosi műszerek, amelyekkel rendelkeznie kell egy rendelőnek a zavartalan orvosi ellátás érdekében. A műszerek árajánlatának beszerzését is kérte a polgármester asszony. A legnagyobb forgalmazók árkatalógusa alapján összeírta a legfontosabb orvosi műszereket, egyéb eszközöket összességében 3,5 millió forint beruházást jelente ez az önkormányzatnak. Tájékoztatta a testületet arról, hogy 1 db EKG berendezés 800 000 Ft-ba kerül. A képviselő-testületnek meg kell fontolnia, hogy valóban szükség van-e a harmadik orvosi körzet beindítására.
Elmondta, jelenleg vállalkozóként nem tudja elindítani az orvosi ellátást, mert még nagyon kevés a kártyaszám.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, az orvosok 9 évvel ezelőtt kezdtek vállalkozóként működni. Ők akkor megkapták azokat az eszközöket, amelyek akkor az önkormányzat tulajdonában álltak. Már akkor is meglehetősen elavult eszközök voltak ezek. Azóta a két háziorvos folyamatosan frissítette eszközkészletét. Azt tapasztaltuk, hogy a harmadik háziorvosi körzetben nem történt ilyen beruházás.
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, valóban nagy kiadást fog jelenteni az önkormányzatnak a rendelő orvosi műszerekkel való felszerelése, viszont akkor már egyszerűbb lesz a rendelőt szinten tartani. Elmondta, sok esetben azt látja, hogy az orvosok nem költenek az OEP által nyújtott összegből a rendelő felszereltségére. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy erre mindig figyeljenek, mert jelenleg nincs olyan hatóság, amely ezt ellenőrizné.
A praxis törvény az önkormányzattól elvette azt a jogot, hogy pályázatot írjon ki egy állás betöltésére. Véleménye szerint ez a praxis törvény megbukott. Nagyobb városokban pénzért hirdetik az orvosok a praxis jogot, amelyhez azelőtt ingyen hozzájutottak. Véleménye szerint a háziorvosi helyek betöltése mindenhol problémás. Ha arról kell döntenie egy önkormányzatnak, hogy kit alkalmazzon háziorvosként, mindig a szakmai rátermettséget kellene elsősorban figyelembe venni és nem azt, hogy kinek mennyi pénze van.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, felvetődött az a kérdés, hogy a községnek szüksége van-e a harmadik körzet beindítására. Ezt nagyon komolyan fontolóra kell vennie a képviselő-testületnek. Úgy véli, elengedhetetlenül fontos lenne a harmadik körzet, mert most már nem csak a betegek, hanem az orvosok is panaszkodnak, hiszen ötezer lélekszámú falut nem könnyű két orvosnak ellátni.
Ha az önkormányzat magára vállalja a 3,5 millió forintos beruházást, akkor a céltartalékból tudja finanszírozni a műszerek beszerzését. Amennyiben egy új számítógépet is be tudnának szerezni, akkor már egy jól működő orvosi rendelőről tudnának beszélni.
Kérte a képviselő-testületet, tegyék fel kérdéseiket Dr. Balázs Sándor úrnak.
Nagy Sándor alpolgármester megkérdezte, ha a kártyaszám eléri az 1400 db-ot, akkor az orvos automatikusan vállalkozóvá válik? A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre lenne megkötve? Megkérdezte, az önkormányzat által vásárolt eszközök átvétele hogyan történik?
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, a finanszírozás az önkormányzathoz fog kerülni. Az csupán technikai kérdés, milyen formában fogja átvenni a vásárolt eszközöket.
Nagy Sándor alpolgármester megjegyezte, a képviselő-testületnek arra is gondolnia kell, hogy egy háziorvos hamarosan eléri a nyugdíjkorhatárt. Azt tapasztalja, manapság nem könnyű orvost találni.
Dr. Balázs Sándor elmondta, nem biztos, hogy nehéz orvost találni. Úgy véli, hogy a jelentkezők inkább azt nem vállalták, hogy akár több alkalommal is leüljenek tárgyalni a polgármester asszonnyal. Sokan csak telefonon keresztül érdeklődnek.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, voltak érdeklődők, pályakezdők is, viszont a praxist egyik orvos sem tölthette volna be, mivel nincs meg a háziorvosi szakvizsgája.
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, a törvény azt biztosította, hogy az orvosok eladhatják a praxis jogukat, viszont a vásárláshoz nincs meg a jogi háttér, nincs semmiféle hitelkonstrukció kidolgozva. A bank nem ismeri el vagyoni értékként a praxis jogot. A bank ugyan ad pénzt a vásárláshoz, amelyhez jelzálogot, ingatlanfedezetet kér. Véleménye szerint kormányzati szinten jobban oda kellene erre figyelni.
Bucsányi László képviselő elmondta, úgy tudja, 1 millió forint hitelt vehetnek fel az orvosok eszközvásárlásra, melyet az OEP visszafinanszíroz.
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, ha a vállalkozó háziorvos szerződést köt az OEP-pel, akkor havi 25 000 Ft finanszírozást kap abban az esetben, ha vállalja, hogy a rendelő felszerelését fenntartja, karbantartja.
Bucsányi László képviselő megkérdezte, az Unió törvényei mit írnak elő egy elért kártyaszámra vonatkozóan?
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, úgy gondolja, fél év alatt helyre fog állni a rend a harmadik orvosi körzetben is. Dr. Pozsik Sándor háziorvos, aki most helyettesíti a volt háziorvost, nem győzi ellátni a betegeket. Meggyőződése, hogy a betegek rövid időn belül vissza fognak menni a saját háziorvosi körzetükbe.
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, beszélgetett a két háziorvossal és megkérdezte, mi történik akkor, ha tőlük néhány beteg ki fog jelentkezni? Elmondták, hogy az nem probléma. Azt nem tudni, hogy az emberek milyen érzéssel veszik a körzet beindítását. Úgy érzi, Ő meg fogja találni a hangnemet az emberekkel. Azzal is számolni kell, hogy nem mindenki fog visszamenni a körzetébe és erre nem is lehet senkit kötelezni.
Bucsányi László képviselő elmondta, nagy terhet ró az önkormányzatra a 3,5 millió forintos beruházás. Megkérdezte, az eszközbeszerzés egyszerre történik, vagy részletekben?
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, az általa felírt eszközök elengedhetetlenül fontosak a zavartalan orvosi ellátás érdekében. Vannak olyan műszerek, amelyeket nem lehet közösen más orvossal használni.
R. Nagy Mihály képviselő tájékoztatásul elmondta, amikor létrejött a három orvosi körzet, már akkor látható volt, hogy a doktornő körzete a legnagyobb.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, Dr. Tóth István volt háziorvos körzetét teljes egészében Dr. Pozsik Sándor látja el. Azért nem fogadta el a betegek kártyáját, mert mindig azzal számolt, hogy hamarosan jön a harmadik orvos.
Bába Miklós képviselő megkérdezte, beszélgettek-e az orvosokkal egy 5-10 éves programról? Dr. Balázs Sándortól megkérdezte, milyen elképzelése van? Hosszú távon szeretne-e a községben dolgozni?
Dr. Balázs Sándor orvos válaszában elmondta, az eddigi munkahely váltásai mindig egy szakképesítés megszerzéséhez kötődtek. Háziorvostan és foglalkozás egészségtani szakvizsgával rendelkezik, más irányban nem akar tanulni. Kötelező szinten tartó továbbképzéseken továbbra is részt kíván venni, viszont pályát módosítani egyáltalán nem akar. Tartósan szeretne itt munkát vállalni, a háziorvosi és foglalkozás-egészségügyi tevékenységet tovább folytatni.
Elmondta, Szegvár vállalkozói számára is többletszolgáltatást jelentene, ha nem kellene Szentesre utazni munka alkalmassági vizsgálatokért.
Szenczi Sándorné polgármester elmondta, a munka alkalmassági vizsgálatot a jelenlegi két háziorvos nem láthatja el. Elmondta, az orvosi szolgálati lakások elég rossz állapotban vannak, a nyílászárók szét vannak korhadva. A felújításuk elengedhetetlen.
Kádár György képviselő elmondta, Őt nagyon meglepte az a tény, hogy mennyire nincs felszerelve az orvosi rendelő. Megkérdezte, hogy ez a hiányosság az egészségházra vonatkozik? Valóban nem található a rendelőben EKG készülék?
Elmondta, nagyon örül annak, hogy Dr. Balázs Sándor felmérte, milyen hiányosságok vannak a körzetben.
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, nem lenne célszerű két orvosnak egy EKG készüléket használni. Dr. Pozsik Sándor háziorvosnak saját EKG készüléke van. Számára is hihetetlen, hogyan tudott ilyen hiányos felszereltséggel működni a körzet.. Meggyőződése, hogy egy jól felszerelt háziorvosi körzet a szegvári betegellátás színvonalát emeli.
Szenczi Sándomé polgármester Kádár György felvetésére elmondta, félreértés ne essék, nem a szegvári egészségházzal van a probléma, hanem a harmadik háziorvosi körzet felszereltségével. A másik két orvosi körzetnek megvan a saját felszerelése, melyet működtetése alatt a két orvos folyamatosan pótolt.
Kádár György képviselő elmondta, az elhangzottakból azt szűrte le, hogy a rendelőben az orvosi felszerelés nagyon minimális és egyáltalán nem felel meg az előírt követelményeknek. Ide mindhárom körzet beletartozik.
Szenczi Sándorné polgármester kiegészítette, hogy csak a harmadik orvosi körzetben vannak hiányosságok.
Kádár György képviselő elmondta, ha valóban szükség van a harmadik orvosi körzetben az említett beruházásra, akkor a jó orvosi ellátás érdekében be kell szerezni a hiányzó eszközöket. Javasolta az eszközvásárlást. Elmondta, korábban valóban felmerült az a kérdés, hogy szükség van-e a három orvosi körzetre. Mindenképpen támogatja a harmadik orvosi körzet fenntartását.
Gémes László képviselő elmondta, nem lehet kérdés, hogy a településen kettő vagy három orvosi körzet működjön. Azt kell szem előtt tartani, hogy a betegellátás megfelelő színvonalon történjen. Az eszközvásárlást támogatja.
Bucsányi László képviselőben felmerült az a kérdés, hogy ilyen hiányosságok mellet hogyan tudták ellátni korábban a betegellátást? Számára kérdés, mire költötték az OEP finanszírozást, ha nem eszközvásárlásra? E fölött nem lehet szemet hunyni. Kérte a képviselő-testületet, tájékoztassa az illetékes szerveket erről a hiányosságról. Javasolta, hogy az orvosok számoljanak be munkájukról a képviselő-testület előtt.
Szenczi Sándorné polgármester megjegyezte, a hiányosságok kimondottan a harmadik orvosi körzetében mutatkoznak, a másik két orvostól nincs mit számon kérni. Elmondta, nem. az orvosok számolnak be a testületnek, hanem maga az intézmény. A szakhatóságot akkor is tájékoztatták, amikor a volt orvos hosszú szabadságra akart menni.
Dr. Balázs Sándor orvos elmondta, a képviselők által említett problémák nem csak Szegvárra vonatkoznak, ez egy országos jelenség. Nagyon sok hasonló helyzetben lévő körzet van. Véleménye szerint vissza kellene állítani az önkormányzatok felügyeleti jogát.
Szenczi Sándorné polgármester kérte a képviselő-testületet, elsőként abban szavazzanak, hogy szükség van-e a harmadik orvosi körzet fenntartására, ezt követően pedig arra szavazzon a Tisztelt testület, hogy vállalja-e a 3,5 millió forintos beruházást?
A képviselő-testület 13 egyhangú igen szavazattal meghozta alábbi határozatát.
84/2005. (V.26.) KT. 1. számú háziorvosi körzet további működtetésének kérdése.
Határozat
1./ Szegvár Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. számú háziorvosi körzet kérdésével kapcsolatban úgy határozott, hogy azt a továbbiakban is működteti.
2./ A körzet alapvető orvosi műszerekkel, egyéb berendezésekkel, számítógéppel való felszereléséhez az anyagi fedezetet a képviselő-testület a felhalmozási céltartalék terhére biztosítja..
3./ Szegvár Nagyközség Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésére vonatkozó egyes szabályokról rendelkező 1993. évi LXXVIII. Tv. Helyi végrehajtásáról szóló 14/2002.(N. 17.)ÖR. számú rendelet 4. §-a alapján Dr. Balázs Sándor háziorvos szegedi lakost a Szegvár, Hunyadi J. u. 2/2. szám alatti önkormányzati bérlakás bérlőjéül kijelölte.

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

Hozzászólások
Hozzászólások betöltése

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató