Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

760

Tisztelt Polgártársak!
Tájékoztatásul közlöm az alábbiakat:

– Szegvár Nagyközség Önkormányzata 28/2000. (XI. 29.) Ör. sz. önkormányzati rendelete szerint a temetőinkben a sírhelyek egyszeri megváltása időtartamának letelte után a temetési hely feletti rendelkezési jog csak akkor áll fenn, ha azt a hozzátartozók újra váltják. Ennek hiányában a rendelkezési jog visszaszáll az önkormányzatra. 2005. december 31-ig még a jelenleg érvényben lévő díj befizetésével lehet a jogot meghosszabbítani. 2006. január 1-jétől az alábbiak szerint emelkednek az árak:

Temetési helyek használati díjai:2005-ben:2006. január 1-től:
1. Sorba temetést biztosító táblában:  
   a.) egy sírhely ára:3500 Ft4500 Ft / 25 év
   b.) kettős sírhely ára:7000 Ft9000 Ft / 25 év
2. Gyermek sírhely ára:2500 Ft3500 Ft / 25 év
3. Urna földbe temetését
biztosító táblában:
  
   egy sírhely ára:2500 Ft3000 Ft / 25 év
4. Váltott sírhelyek ára,
nem a sorba temetést biztosító
táblában:
  
   a.) egy sírhely ára:4500 Ft5500 Ft / 25 év
   b.) kettő sírhely ára:9000 Ft11000 Ft / 25 év
5. Rátemetéskor, koporsóba
történő temetés estén:
  
   egységesen:2500 Ft3500 Ft / 25 év
6. Rátemetés urnával:1500 Ft2500 Ft / 25 év
7. Sírbolt (kripta) létesítése
esetén:
  
   az elfoglalt bruttó m2 alapján1500 Ft2500 Ft / m2 / 60 év
Szolgáltatási díjak:  
Ravatalozó használati díj:3000 Ft / elhunyt 
Halott hűtési díj:2000 Ft / elhunyt 

Az újra váltás előtt szíveskedjenek a temető üzemeltetőjétől, Kovács Imrétől a sírhely azonosító számát beszerezni. A meghosszabbítás díját a Polgármesteri Hivatal pénztárába kell befizetni. A pénztár hétfőn és pénteken 8-12 óráig, kedden 8-14 óráig, csütörtökön 8-15 óráig van nyitva. Szerda szünnap. 

– A tél beállta előtt ismételten kérem Önöket, hogy az ingatlanaik előtti csapadékvíz elvezető árkok kitisztításáról szíveskedjenek haladéktalanul gondoskodni. Az Ellátó Szervezet dolgozói e hét második felétől kezdődően folyamatosan szedik össze az árkokból kikerült, azok partján elhelyezett hulladékot. Ezzel együtt elszállítják a virágágyásokból az őszi munkák során összegyűjtött növényi maradványokat is. Egy-egy utcát e célból csak egyszer járnak végig.

– Mint Önök előtt is ismeretes, a település karácsonyi díszvilágítását évek óta támogatásokból bővítjük. Legnagyobb támogatónk a helyi Vállalkozók Bizottsága. Ebben az évben kérelmünkre a tavalyihoz hasonlóan 400 000 Ft-ot ítélt meg a bizottság a fejlesztésre. A Szélmalom Kábeltévé Részvénytársaság is felajánlott e célra nettó 60 ezer forintot, amely ÁFÁ-val összesen 75 ezer forint. Amennyiben a községben élő családok, vagy az itt működő cégek részéről szeretnének a falu ünnepi hangulatának emeléséhez hozzájárulni, támogatásukat a Polgármesteri Hivatal pénztárába fizethetik be. A község lakossága nevében szívből köszönök minden hozzájárulást, a saját ingatlanok díszítését is.

– Az utóbbi időben több bejelentés érkezett az önkormányzathoz azzal kapcsolatban, hogy falunkban is megjelent néhány növendék kutya, amelyek a vonatkozó jogszabályban veszélyes fajként megjelölt fajtához sorolhatók. Felhívom az eb-tartók figyelmét, hogy a jogszabályi tilalmak mindenkire vonatkoznak, s azok betartása az esetleges tragédiák megelőzése miatt rendkívül fontos közös érdekünk.

– Lakossági tüdőszűrést végez a Csongrád Megyei Önkormányzat Mellkasi Betegségek Szakkórháza 2005. december 19-22-ig Szegváron. Naponta 11 órától 15 óráig új, korszerű eszközök segítségével végzik a szűrést. A rizikócsoport (40 és 70 év közötti férfiak és nők) tagjainak névre szóló értesítést küldünk. A lakosság egészségének megőrzése és a betegségek korai felkutatása érdekében szíveskedjenek a vizsgálaton megjelenni.

– A közelmúltban civil kezdeményezésre, 15 alapító taggal megalakult a „Kurca Völgye” Szegvári Környezet-, Víz- és Természetvédelmi Egyesület, amelynek fő célja a Kurca szegvári szakaszának rendbetétele, később rendezettségének megőrzése, ennek érdekében széles körű társadalmi együttműködés megszervezése. Az elnökség tagjai Buda Richárd (Kárász u. 1.), Gémes László (Rózsa u. 5.), és Váradi János (Kinizsi u. 16.). A csatlakozni kívánók náluk jelentkezzenek.

– Elterjedt a faluban néhány álhír. Az egyik változat szerint önkormányzatunk magas támogatást kap az államtól, ha halmozottan hátrányos helyzetű családokat telepít be a faluba. A másik hír arról szól, hogy önkormányzatunk nyújt kiemelt támogatást az ilyen családoknak, ha Szegváron telepednek le. Egyértelműen kijelenthetem, hogy az ilyen híreszteléseknek semmilyen valóságalapja nincs. Semmiféle plusz támogatás nem illeti meg a települést az ide költözők révén. Önkormányzatunk a helyi támogatásokat az itteni lakosok számára egységes elvek alapján állapítja meg, abban nincsenek kivételezettek.

Szegvár, 2005. november 28.

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató