Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől…

915

Tisztelt Polgártársak!

Az alábbiakban tájékoztatom Önöket falunk életének néhány fontosabb eseményéről, közös feladatainkról.

1. 2006. május elejétől a délutáni orvosi készenlét is átkerült a Szentesi Mentőállomás hatáskörébe, s az eddigi éjszakai ügyelethez hasonlóan működik. Mi június 1-től állunk át erre a rendszerre. 
Helyi orvosaink munkanapokon reggel 7-től délután 3 óráig az eddigi rendelési időbeosztás szerint állnak rendelkezésre, ebben az időszakban ki is hívhatók. A délután ½ 5 – től ½ 6-ig tartó rendelést a továbbiakban is biztosítjuk. Orvosaink heti váltásban vállalták, költségeit az önkormányzat fedezi. 
Fontos: ebben az órában csak a rendelőben állnak rendelkezésre orvosaink, kihívni ekkor már csak a mentős ügyeletet lehet!
Hétköznap délután 3-tól másnap reggel 7-ig, valamint szombat-vasárnap egész nap a Szentesi Mentőállomás látja el a sürgősségi ügyeletet. A megjelölt időszakokban a (63)400-104, vagy csak 104-es telefonszámon hívható a mentős ügyelet. (A 104-est csak vezetékesről célszerű hívni, mert mobil hívás esetén a szegedi központ jelentkezik.) A telefonbeszélgetés alapján dönti el az ügyeletes orvos, hogy mi a további teendő, tanácsot ad, orvost vagy mentőt küld.
Ügyeleti időben éjjel-nappal személyesen is felkereshető a mentőállomáson, Szentes, Sima Ferenc u. 29 – 33. alatt található ügyeleti rendelő.
A Gyermekközponti ügyelet most már ugyanitt működik minden hétköznap 15-17 óráig, hétvégén 9-11 óráig. 
Gyermek ügyelet az ettől eltérő időpontokban:
A (63)313-244 –es telefon 169-es mellékén (ez a Szentesi Kórház Gyermekosztálya) lehet segítséget kérni. Személyesen szintén a Szentesi Kórház Gyermekosztálya fogadja a beteg gyerekeket. Ha a szülő megítélése szerint mentőre van szükség, közvetlenül hívható a (63)400-104, vagy a 104.

2. Szegvár Nagyközség Képviselőtestülete a 2006. május 25-én megtartott rendes ülésén határozatban köszönte meg a falu lakosságának az árvízi védekezés során tanúsított áldozatos munkáját és a támogatók nagylelkű anyagi hozzájárulását. Június 24-én, a szegvári Köszönet Napján Szegvár Nagyközség Önkormányzata, a Szegvári Közösségfejlesztők Egyesülete és a többi helyi civil szervezet ünnepélyes keretek között személyesen is köszönetet mond a védekezésben bármilyen módon közreműködőknek. A védekezés során készült névsorok, listák pontatlanok, hiszen sokan úgy kapcsolódtak be a munkákba, hogy nem iratkoztak fel a névsorba. Különösen igaz ez azokra, akik a homokzsákok töltögetésében vettek részt, de esetleg a többi munkahelyen, vagy a támogatók között is előfordult. Nem szeretnénk, ha bárki kimaradna a listából, ezért kérem azokat, akik bármilyen módon részt vettek a védekezésben, segítsenek a lista pontosításában. E hét végéig kihelyezzük a hirdetőtáblákra, boltok, intézmények ajtajára a rendelkezésünkre álló névsorokat. Szíveskedjenek azokat megtekinteni, s ha saját nevüket, lakcímüket nem találják, a (63)364-800-as telefon 11-es mellékén, vagy személyesen a Polgármesteri Hivatal portáján ezt legkésőbb június 9-én 12 óráig kérjük jelezni. Csak az érintettek közreműködésével tudjuk a hiánytalan kimutatást elkészíteni, és az ünnepségre szóló meghívókat kiküldeni. Kérem azoknak az intézményeknek, munkahelyeknek a vezetőit, amelyek a névsorban szerepelnek, szíveskedjenek az érintett dolgozók névsorát a hivatal portáján leadni. Szerény vendéglátást is tervezünk a Köszönet Napján, ehhez viszonylag pontos létszámadatra van szükségünk. Azok a támogatni szándékozók, akiktől a védekezés végén már nem fogadtuk el az adományt, most hozzájárulhatnak az ünneplés feltételeinek biztosításához. Ilyen irányú szándékukat is a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjenek jelezni.

3. Felhívom a Réti telepen lakók (a Tisza és Kurca által közrezárt területen élők) figyelmét a következőkre.
Akinek lakóingatlanában (lakott házában, lakott tanyájában) a nemrég levonult tiszai árvíz miatti magas fakadó vízszint kárt okozott, azt szíveskedjék a Polgármesteri Hivatal 2. számú szobájában haladéktalanul személyesen bejelenteni. (Ezt csak a lakásban esett károkra teheti meg, melléképület nem jöhet szóba!)
A bejelentés alkalmával a tulajdonossal ki kell töltetnünk egy kárbejelentő lapot. Ezt követően hivatalos kárfelmérést végez a települési műszaki ügyintéző és az illetékes építési hatóság. Az általuk felmért károkat ellenőrzi a Polgári Védelmi Kirendeltség, egy megyei ellenőrző bizottság, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, stb. Lehetséges (de a Tisza falutól való távolsága miatt egyáltalán nem biztos!!!), hogy központi forrásból kárenyhítésre támogatást biztosítanak a károsultak számára. Korábbi tapasztalataink szerint az ellenőrzés többszintű és szigorú, de nem szeretnénk az esélyt elveszíteni, ezért kérjük a károsultak jelentkezését legkésőbb június 7-ig.

4. Jelentős összeget kaptunk az árvíz miatt megszaporodott szúnyogok irtására a katasztrófavédelmi alapból. A támogatásért hálásak vagyunk, mert saját forrásunk e célra igen szerény lett volna.

5. A május 12-én-én kelt tájékoztató lapon részletesen írtam a soron következő kutyaoltásról. Most emlékeztetőül megismétlem az időpontokat:
– június 6. (kedd) 9-11. Pusztai sarok, 15-16.30. Bem u.
– június 7. (szerda) 9-10. Réti telep, 10-11.30 Kórógyszentgyörgy u. sarok
– pótoltás: június 9. (péntek) 10-11 Újfalusi iskola – Puskin u. sarok, 15-16. Pusztai sarok 

Szegvár, 2006. június 1. 
Szenczi Sándorné polgármester

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató