Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Szegvár Nagyközség Polgármesterétől… – Leköszönő polgármesterünk utolsó levele a falu lakosságához

1 040

Tisztelt Polgártársak!

Leköszönő polgármesterként még tájékoztatom Önöket néhány, folyamatban lévő közös ügyünkről.

Legnagyobb, a közeli jövőben megvalósítandó fejlesztésünkre készülve hónapokkal ezelőtt megbíztunk egy budapesti céget azzal, hogy keressen forrást és nyújtson be pályázatot a nevünkben a beruházás költségeinek megteremtése érdekében. A cég a közelmúltban írásban értesített bennünket arról, hogy munkájuk eredménnyel járt, egy humanitárius támogatási keretre általuk benyújtott pályázatot elfogadták. Tájékoztattak arról is, hogy a szerződések aláírásának időpontja (amely szeptember 25-26. lett volna) kissé csúszik, pontos dátumát októberben közlik önkormányzatunkkal. A pályázattal elnyert nagy összegű támogatásból a nagyközség szennyvízberuházását, a teljes csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítését, felújítását, az ivóvízhálózat felújítását és az utak rendbetételét kell megoldani, szigorúan a pályázathoz mellékelt tervek és költségszámítás, valamint a teljes jogszabályi háttér előírásai szerint. Az így keletkező vagyon Szegvár Nagyközség tulajdonát képezi majd. A szerződés aláírását követően a pályázattal kapcsolatos összes közérdekű információt az új polgármester fogja ismertetni a település lakóival. 

Legutóbbi tájékoztatómon kértem a szentesi buszállomásról Szegvár felé induló buszok kocsiállásának helyével kapcsolatos véleményüket. Tájékoztatásul közlöm,az eredményeket. Összesen 65 kitöltött szavazat érkezett. Három utasnak mindegy, honnan indulnak a buszok. Tízen a jelenlegi helyen hagynák, de közülük hárman tetőt kérnének fölé. 52 utas kéri az áthelyezést a 3-as kocsiállásra. A képviselő-testülettel a felmérés előtt úgy döntöttünk, hogy a többség kérését fogjuk támogatni és a Volán vezetéséhez továbbítani. A felmérésből egyértelműen látszik az áthelyezés iránti többségi igény. Kértem az illetékeseket, hogy intézkedésüket ezen adatok ismeretében szíveskedjék tegyék meg. 

Sikeres megbeszélés folyt a Kurca kotrásának kérdésében az Atikövizig illetékesei, a kivitelező, dr. Gombos András nyugalmazott államtitkár úr, a szegvári civil szervezetek (Kurca-Völgye Egyesület, Szegvári Horgász Egyesület) és az érdeklődő lakosok között. Mind tapasztalhatták, már megkezdődött a kotrás. A kivitelező ígéretet tett arra, hogy a lehetőségek keretein belül maximálisan figyelembe veszi a helyiek kéréseit. Várhatóan november végéig tart a munka, utána a jelenleginél sokkal rendezettebb lesz a folyócska fault érintő szakasza a Kontra-torkolattól a Száraz hídig. Kérjük a parton fekvő ingatlanok tulajdonosait, hogy az akadályt jelentő tárgyakat (pl. kikötött csónak, stég, stb.) szíveskedjenek eltávolítani. A jogszabály a vízparton hat méter széles sávon szorgalmi jogot biztosít a víz kezelője számára a hasonló munkák akadálymentes elvégzése céljából. Kérjük mindazokat, akik a parttól számított hat méteren belül bármilyen létesítményt, pl. kerítést, építményt helyeztek el, szíveskedjenek azt haladéktalanul eltávolítani. Megértésüket köszönöm.

Bizonyára azt is tapasztalhatták, hogy a vár alatti Kurca-parti sétány kialakításában óriási előrelépés történt. Köszönet érte mindannyiunk nevében a Kurca-Völgye Egyesületnek, amely a pénzügyi forrásokat sikeres pályázattal megszerezte, emellett sok saját munkával is segítette a sétány létrejöttét. Kérem, hogy segítsük a további építésben, szépítésben, és őrizzük meg a magunk és gyermekeink számára e kedves, szépen kialakított közösségi teret. 

A helyi Vállalkozók Bizottsága legutóbbi ülésén a következő támogatásokról döntött: a Szegvári Sportklub működését 200000 Ft-tal, a Szegvári Tekézők Sportegyesületét 200000 Ft-tal, a MotoCross pálya építését, rendezését 200000 Ft-tal, a fajátszótér felújítását 450000 Ft-tal támogatja. Köszönet érte.

Szentes Város Önkormányzat Városellátó Intézménye a 2006. őszén aktuális lakossági ingyenes lomtalanítással kapcsolatban az alábbiakat közli a lakossággal:
– A falurészre megjelölt napon reggel 7 óráig az ingatlan előtti közút mellé, a forgalmat nem akadályozó módon helyezheti ki a háztartásban keletkezett lomot, feleslegesség vált használati tárgyakat, bútort, háztartási eszközt. A kisebb méretű anyagok kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra. 
– Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így nem kerül elszállításra a föld, törmelék, salak, trágya, szalma, fólia, és a heti szemétszállítás körébe tartozó hulladék, gumiabroncs, elektromos, elektronikus eszközök (TV, hűtő, számítógép, stb.).
– A szolgáltató egy helyről csak egyszer szállítja el a lomot, ezért a megjelölt időpontig szíveskedjenek azt kihelyezni.
– Észrevételt tehetnek személyesen a Városellátó Intézmény irodájában, Szentes, Kossuth tér 6. alatt, vagy a (63)400-179-es telefonon. 
– A lom elszállítása a megjelölt napon, fennakadás esetén a következő napon történik. 
Menetrend:
2006. november 6. (hétfő): Szegvár Újfalu, a főúton Mindszent felé haladva jobb oldal (pl. Rákóczi, Táncsics, Iskola, Kórógyszentgyörgy, Úsztató, Bercsényi u., stb.)
2006. november 7. (kedd): Szegvár Újfalu, a főúton Mindszent felé haladva bal oldal (pl. Szabadságharcos, Alkotmány, Bartucz Lajos, Klapka, Jókai u., stb.)
Szegvár Öregfalu, a főúton Szentes felé haladva jobb oldal (pl. Béke, Széchenyi, Kórógy végig, Kossuth, Petőfi u., stb.)
2006. november 9. (csütörtök)
Szegvár Öregfalu, a főúton Szentes felé haladva bal oldal és a Réti telep (pl. Hunyadi, Kontra, Régiposta, Tiszai, Ady E. u., stb.)
– A lomtalanítást megelőzően egy hétig a faluban két helyen, a két ABC előtt kihelyezett konténerekben összegyűjtjük a veszélyes hulladékok közül az elektromos, elektronikus hulladékot, amelyet egy cég ingyenesen elszállít. Ezekbe a konténerekbe lehet berakni például a rossz TV-t, videót, számítógépet, mobiltelefont, kiégett autólámpát, stb. Ugyanígy, a lomtalanítást megelőző héten az Ellátó Szervezet udvarán (volt Külső Iskola) összegyűjtjük a használt autó-, motorkerékpár-, kerékpár- gumit is, hogy ne szennyezze környezetünket. Ezek szintén veszélyes hulladéknak minősülnek. 

Végezetül megköszönöm mindazt a bizalmat, megértést, segítséget, megbecsülést, amelyet a Szegváron munkában töltött 39 év alatt kaptam Önöktől. Kívánok mindenkinek kiváló egészséget, magánéletében és munkájában sikereket, békés mindennapokat. Gratulálok az újonnan megválasztott képviselő-testületnek és polgármesternek, eredményes munkálkodást kívánva nekik valamennyi itt élő polgártársunk érdekében.

Szegvár, 2006. október 2. 

Tisztelettel:

Szenczi Sándorné, leköszönő polgármester

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató