Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Bezártuk a 2005/2006-os tanévet

1 872

A diákok már élvezték a nyári vakáció első napjait, amikor mi még az  elmúlt tanév eredményeit összegeztük, az ezzel kapcsolatos adminisztrációs feladatokat végeztük. Nem is ért véget ez a munka július elejéig, így ez a beszámoló is késett egy hónapot. De talán ennyi idő elteltével a gyerekek is szívesen olvassák ezt az írást visszagondolva az előző tanévre, s lehet, hogy így augusztus elején már várják is az újat.
A 2005/2005-os tanévet 390 tanulóval és 16 tanulócsoporttal kezdtük. Hét napközis csoportunk volt, ezekbe összesen 116 tanuló járt. Év végére 387-en maradtunk, s a napközisek létszáma is csökkent 10 fővel. Ennek az az oka, hogy ebben a tanévben nagy volt a vándorlás, jöttek-mentek a tanulók, sokan elköltöztek, de a faluba is jöttek a környékbeli településekről. A családok keresik a munkalehetőséget vagy a lakást, aztán ott vernek tanyát, ahol megtalálják a számításaikat. Volt olyan hét, hogy 5 tanuló távozását, illetve érkezését kellett dokumentálni. Volt olyan eset, hogy egyik nap reggel kiiratkozott valaki, délután már jött is helyette más.
Tartalmas év volt az idei, a számos program mellett igen szép eredményeket értek el a tanulók a megyei, területi és országos versenyeken. Többször végeztek dobogós helyen, de volt olyan alkalom is, amikor a legjobbnak járó jutalmat hozták el. A kulturális, sport- és tanulmányi versenyekről, az elért eredményekről itt a Szegvár OnLine hasábjain hónapról hónapra beszámoltunk, így azokról most nem teszek említést. Most főleg az iskolában folyó oktató-nevelő munkára szeretnék kitérni. 
A 301 fő 3-8. osztályos tanulóból 18 lett kitűnő, az ő bizonyítványukba csak ötöst kellett beírni. 25-en értek el jeles eredményt, nekik legfeljebb 2 négyesük volt. Ha összeszámoltuk volna a négyesnél jobbakat is, akkor kb. a tanulók felét kellene ide sorolni, ami igen szép eredménynek számít. Ezt bizonyítja az is, hogy 138 jutalomkönyvet vehettek át diákjaink a ballagáson, illetve a tanévzáró ünnepélyen. Tantárgyi dicséretet 282-őt osztottunk ki, ennyien az adott tantárgyból kiemelkedően jó eredményt értek el. Különösen a 82 nyolcadikosunkra lehetünk nagyon büszkék. Egy évfolyamon ennyi gyerek régen nem ballagott már, és sajnos a közeljövőben nem is fog. De nemcsak a számuk volt jelentős, az eredményeik is kiemelkedőek voltak. A nyelvi tagozatra járók olyan szintre jutottak el a nyelvtanulásban, hogy megpróbálkozhattak a junior nyelvvizsga letételével. Ez három gyereknek németből, kilencnek franciából és tizenötnek angolból sikerült is. 
Kiemelt feladatunk az informatika oktatás is. Az eredményességét bizonyítja, hogy tizenöten sikeresen tették le az ECDL vizsgát, nekik már a számítógép-kezelés sem okoz gondot. 
Az Apáczai Kiadó pályázatára hatan írtak igazán színvonalas pályaművet, az iskolai kuratórium nehezen tudta kiválasztani, melyiket küldje el Celldömölkre. Végül Vass Zoltán munkája mellett döntöttek, s hogy nem rosszul azt bizonyítja, hogy ő megkapta a kiadótól az Apáczai-díjat, amit a ballagáson vehetett át. Mellé 30000 Ft pénzjutalom is járt, amit azóta már szintén kézhez kapott. Zoli a tizedik Apáczai-díjasunk, ő ülteti majd ősszel a 10. emlékfát az iskola udvarára.
Az idén harmadik alkalommal adta át Vértes Judit az édesapja emlékére alapított Vértes Imre-díjat, amit most Horváth Edgár és Szecskó Péter kapott. A Forray Máté Iskola díját Nózsi Tibornak ítélte a tanulók javaslata után tantestület.
A továbbtanulási statisztika is azt mutatja, hogy ügyes gyerekek hagyták el az intézményt, hiszen a 82 nyolcadikosból 66-an olyan középiskolában folytatják majd a tanulmányaikat, ahol érettségit szerezhetnek, 15-en a szakmunkásképzőbe mentek, egy gyerekünk pedig az Arany János Tehetséggongozó Program keretében egy évig felzárkóztató, szintre hozó oktatásban részesül.
Bekapcsolódtunk egy országos tanítási kísérletbe is, amit a Fiatal Gazdák Szövetsége indítottak el. A Tellus Program keretében a gyerekek megismerkedtek a mezőgazdasági munkákkal, a növénytermesztéssel és az állattenyésztéssel. A mezőgazdasági vállalkozók bemutatták gazdasásukat, órákat is tartottak az iskolában. Készül a tankönyv is, ami alapján fakultatív módon ősztől a többi iskolában is választhatják ezt a tantárgyat a tanulók. A 6. b-seknek nagyon tetszett ez a féléves képzés, melynek zárásaként két napot tölthettek Kecskeméten, a kísérletben résztvevő többi tanulóval együtt.
Az idén már az első és a második osztályosok bizonyítványába került szöveges értékelés, ők jegyeket csak negyedik osztálytól kapnak. Kicsit szokatlan ez tanulónak, tanárnak, szülőnek egyaránt, de lassan megértjük, hogy egy szavakkal, mondatokkal meghatározott értékelés többet mond egy osztályzatnál. A két évfolyam tanulóinál a magatartást, és a szorgalmat is szövegesen értékelték a tanító nénik. Nekik most még nehezebb volt így elkészíteni a bizonyítványt, mint a megszokott módon, még akkor is, ha a számítógép segítségükre volt ebben. 
A harmadikosoktól kezdődően 128 tanulónak volt példás, 111-nek jó, 52-nek változó, és 10-nek rossz a magatartása. Szorgalomból 106-an kaptak példás, 81-en jó, 85-en változó, és 29-en hanyag minősítést. (Volt két magántanulónk is, az ő szorgalmukat és magatartásukat a rendelet értelmében nem kellett osztályozni). A tanévet 41 olyan tanulóval kezdtük akik tanulási nehézséggel küszködnek, szakértői vélemény alapján felzárkóztató foglalkozásra kellett járniuk. Ezeket Halász Ottóné Gizike, Huszka Lászlóné Rózsika, Balogh Ágnes és Juhász Tóthné Agócs Emília végezték. Gizike és Rózsika közben tanultak is, a tanév végén államvizsgáztak, most már fejlesztő pedagógusként is van egy diplomájuk. A 41 részképesség-zavarral küszködő gyerek közül 22 őt kellett kontroll-vizsgálatra küldeni, többüknél megállapították, hogy felzárkóztatásuk sikerrel járt. A 41 gyerekből senki sem bukott meg. Voltak persze olyanok is, akik az idei évet nem zárták sikeresen. Talán nem vették eléggé komolyan munkát, nem használták ki a korrepetálási lehetőségeket, későn fogtak neki a tanulásnak. Tény, hogy 19 tanulónak nem lesz teljesen pihenés a nyár, ők augusztusban pótvizsgázni jönnek. Legtöbben, szám szerint 10-en matematikából buktak, 7-en fizikából, 4-en történelemből, 3-an nyelvtanból és földrajzból, ketten kémiából, és 1-1 tanuló franciából, illetve környezetismeretből próbál javítani. Reméljük, sikeresen, és jövőre a tanév ideje alatt tanulják majd meg a továbbhaladáshoz szükséges anyagot.
Iskolánk pedagógiai programjában meghatároztuk, hogy 4. osztályban év végén szövegértésből, helyesírásból és matematikából méréseket végzünk. Ehhez iskolán kívüli szakmai csoportok által összeállított felmérőlapokat használtunk. Ezzel az a célunk, hogy kiderüljön, mit tudnak a tanulóink az országos átlaghoz, illetve a tantervi követelményekhez képest. Örömmel mondom el, hogy a negyedikesek elérték ezt az áltagot, lemaradás csak néhány esetben tapasztalható.
A tanév végén a 6. és 8. osztályosok vizsgáztak magyarból, matematikából és idegen nyelvből, a 8. osztályosok ezen felül még történelemből és fizikából is. A dolgozatokat a szaktanárok kijavították, az elemzések őszre elkészülnek, ezek alapján lehet javítani a hiányosságokat.
Az idén országos mérés is volt május 31-én. A 4. osztályosok esetében mérték az elemi számolási-, írási-, szövegértési- és logikai készséget . Ez reggel nyolc órától 11-ig tartott. A 6. és 8. osztályosok kompetenciamérése ennél egy órával volt hosszabb. A tanulók nagyon komolyan vették ezt a feladatot, fegyelmezetten dogoztak. A tesztlapokat tartalmazó dobozokat csak a megírás előtt negyed órával lehetett felbontani, majd a megíratás után elküldeni. Ezt a szerkesztők javíttatják ki, és az eredményről a jövő tanévben értesítenek bennünket. Csatolni kellett még a szülői kérdőíveket is, amiből kiderül, milyen környezetből kerültek ki ezek a gyerekek. Ezek kitöltése önkéntes volt, név nélkül kellett elküldeni. Kitöltésük azért fontos, mert az elemzés a háttéradatok ismerete nélkül nem lenne ennyire megbízható. A feladatlapokon is csak egy kódszám szerepel, így rajtunk kívül senki sem tudja, ki oldotta meg azt. Kíváncsian várjuk az eredményeket. A legutóbbi ilyen mérés alkalmával gyerekeink jobbak lettek az országos átlagnál, ezt jó lenne most is megtartani.
A mulasztási átlag 9,3 ami majdnem két hét tanulónként, ez bizony magas, a tanulásból ennyi időt távol maradni nagy kiesést jelent. Mindössze 26 olyan gyerek volt az elmúlt évben az iskolában, aki egyetlen napot sem hiányzott. Voltak járványok különösen az ötödikeseket támadta meg az influenza. A betegségeken kívül sajnos 98 nap igazolatlan hiányzás is előfordult, néhány esetben az iskolakerülőket fel is kellett jelenteni. 
A tanítók, tanárok tartották a kapcsolatot a szülőkkel, 109 családot meglátogattak, osztályszinten három-négy alkalommal hívtak össze szülői értekezletet, voltak nyílt tanítási órák, ahová főleg az alsóban sokan eljöttek. Minden osztály megtartotta az anyák napját, elmentek kirándulni, ahová szintén vitték a szülőket is. Egyéni problémáikkal a tanítási időn kívül bármikor fordulhattak az anyukák, vagy apukák az illetékes tanító vagy tanár nénikhez, bácsikhoz. Számítani lehetett a családokra a suli-bulik lebonyolításakor is, a segítséget ezúton is szeretnénk megköszönni.
Kiemelt rendezvénysorozat volt az idén a Forray Hét, amit az iskola fennállásának 260. évfordulója alkalmából rendeztünk, erről is tudósítottuk annak idején az olvasókat. Úgy gondolom, az egy hét alatt sikerült bemutatni azt a tartalmas munkát, ami az intézményünkben zajlik. A gálaműsor felejthetetlen volt mindannyiunk számára.
A tanévzáró értekezleten Tóth Lászlóné iskolaigazgató átadta a tantestület által alapított Forray-díjat a nevelők közül Juhász Tóthné Agócs Emiliának, aki ősztől nyugdíjba is vonul. Ez alkalomból megkapta még a díj mellé a Szolgálati Emlékérmet is, hiszen közel negyven évet töltött el a pályán. Az iskoláért, a tanulókért és a faluért végzett munkáját köszönjük, és jó pihenést, tartalmas nyugdíjas éveket kívánunk neki!
Valamennyien úgy érezzük, hogy sok munkával teli, eredményes tanévet zártunk, jól elfáradtunk, de megérte. A hibákból pedig tanulunk, s jövőre megpróbáljuk még jobban csinálni a ránk bízott feladatokat.

Bárány Ernőné igazgatóhelyettes

- Szegvár Online hirdetés -

- Szegvár Online hirdetés -

Szólj hozzá!

E-mail címed nem kerül nyilvánosságra.

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató