Szegvár Online - szegvári független hírportál
Ultimate magazine theme for WordPress.

Tanévzáró az iskolában

939

Kérjük vedd figyelembe, hogy ez a bejegyzés már több mint egy évvel ezelőtt jelent meg, így lehet, hogy ma már nem aktuális információkat tartalmaz.


Befejeződött a 2002/2003-as tanév a Forray Máté Általános Iskolában. A 238 lány és a 208 fiú, vagyis az iskola 446 diákja azóta javában élvezi a nyári vakáció örömeit.
Visszatekintve az elmúlt esztendőre elmondhatjuk, hogy eredményes és sikeres évet zártunk. Ezt bizonyítják az alábbi adatok:
A 44 első osztályos tanulónak csaknem a fele, szám szerint 19 gyerek jól megfelelt, ami azt jelenti, hogy osztályozás esetén négyes, vagy annál jobb lenne az átlaguk. A törvény előírása szerint ők csak második osztálytól kaphatnak jegyet a feleleteikre, illetve dolgozataikra. 
A 2. osztálytól a 8. osztályig a tanulók közül 46 gyerek jeles, 32 pedig kitűnő bizonyítványt vitt haza. A sok ötös mellé a tanító nénik és a szaktanárok még 177 dicséretet is kiosztottak, ami azt jelenti, hogy abból a tantárgyból kimagasló eredményt ért el a tanuló. A Gyermeknapi Gálán a különböző tanulmányi és sportversenyeken jó eredményt elért diákjainkat jutalmaztuk. 
Nagyon örültünk, hogy sok gyereket kellett a színpadra szólítani. Az ő nevük már megjelent egyszer a Szegvári Naplóban. A tanévzáró ünnepélyen 97 könyvet osztottunk ki a jó tanulmányi eredményekért, tehát az iskola tanulóinak közel 22 %-a jeles vagy kitűnő. A négyes feletti átlagokat nem gyűjtöttük ki, pedig velük 50 % körüli lehetne a jó tanulók száma.
Sajnos akadtak néhányan, akiknek a nyár nem felhőtlen pihenéssel, hanem tanulással telik. Pótvizsgára az alsósok közül 3-an, a felsősök közül pedig 16-an buktak. Ők augusztus végén adnak arról számot, hogy elérik-e tudásuk alapján legalább az elégséges szintet. Reméljük jövőre komolyabban veszik a tanév közbeni figyelmeztetést, miszerint tanulás nélkül nem lehet eredményt elérni, minden jegy mögött teljesítménynek kell lennie. Ez vonatkozik arra a 4 tanulóra is, akik most kénytelenek osztályt ismételni, mert három vagy több tantárgyból kaptak elégtelent. Nem szabad a tanulást a tanév utolsó hónapjára hagyni, mert az egész évi anyagot senki sem tudja ilyen rövid idő alatt elsajátítani. Igénybe lehet venni év közben a szaktanári segítséget, vagy az iskolában szervezett felzárkóztató foglalkozásokat, korrepetálásokat, s akkor talán könnyebb lesz a nehézségekkel megbirkózni.
A bukások közül vezet a listán a matematika 15 elégtelennel. Magyar nyelvtanból 6-an, történelemből 5-en, kémiából 4-en, fizikából és informatikából 2-2-en kaptak a tanév végén elégtelen osztályzatot és volt 1-1 bukás földrajzból illetve angolból is.
A tanuláshoz való hozzáállást tükrözik a szorgalom jegyek: idén 171 gyerek példás, 142 jó, 104 változó és 29 hanyag minősítést kapott. Utóbbiaknak a tanuláshoz való hozzáállásukon a jobb eredmény elérése érdekében feltétlenül javítani kellene.
Sok a jó magaviseletű diák is intézményünkben, hiszen 202 tanuló példás, 126 jó, 58 változó magatartású. Rossz gyerekünk nincs is, hiszen ilyen beírást a bizonyítványában senki sem vitt haza. 
Igaz év közben azért akadt néhány ilyen osztályzat is.
A tanulmányi eredményt befolyásolja a hiányzás is, hiszen a gyerek távolmaradása esetén a tanultakat otthon kell pótolni, s bizony az egyedül sokkal nehezebben megy, mint az iskolában. Az év folyamán 2643 napot hiányoztak diákjaink, sajnos ebből 53 igazolatlan volt. Az átlagot tekintve elmondható, hogy több mint egy hetet voltak tanulóink távol az iskolától. Volt viszont 5 olyan diákunk is, aki egyetlen napot sem hiányzott.
Szakkörre intézményen belül 40 tanuló járt, ennek főleg az az oka, hogy kevés szakkört tudtunk indítani. Ellensúlyozza ezt az a tény, hogy három művészeti iskolai is működik iskolánkban, ahol szalon- és népi táncra; színjátszó, rajz vagy báb szakkörre járhatnak az érdeklődők, illetve zenélni tanulhatnak, ha van kedvük. Az eredményességet bizonyítja a június 6-i zeneiskolás hangverseny, melyet iskolánk valamennyi tanulója meghallgatott a Művelődési Házban.
Sok gyerek tölti szabadidejét sportolással, a DSE foglalkozásain focizhatnak, tornázhatnak, atletizálhatnak, vagy röplabdázhatnak kedvtelésből, illetve felkészülhetnek a helyi és a területi versenyekre. Sok tanulónk szerepelt eredményesen, ezt bizonyítja a mellékelt táblázat is.
A szülőkkel való együttműködést is fontosnak, elsőrendű feladatnak tartjuk, ezért tartott minden osztály az év folyamán legalább 4 szülői értekezletet, egyszer anyák napját, majd nyílt tanítási órát, illetve hetet. Voltak a gyerekek a szülőkkel együtt 1-4 napos osztálykiránduláson. Tervezzük jövőre a rendszeres fogadóórák bevezetését, ahol a szülő négyszemközt beszélheti meg problémáját a nevelővel.
Az osztályfőnökök az idén 40 családot látogattak meg, erre is nagyobb lenne az igény, ezért próbálkoznak jövőre lényegesen több helyre eljutni.
A 2002/2003-as tanévben született nagyon sok szép eredmény, de akadtak hiányosságok is. Amíg tanulóink kipihenik a tanév fáradalmait, egy kevés pihenés után mi nevelők igyekszünk a következő tanévet úgy előkészíteni, hogy a hibák száma csökkenjen, s reméljük jövőre mind a gyerekek, mind a szülők, mind a nevelők még elégedettebbek lesznek.

Iratkozz fel a Szegvár Online híreire!

- Szegvár Online hirdetés -

Portálunk sütiket használ. Elfogadom Olvasd el

Adatkezelési tájékoztató